De Voedselbank.
De Voedselbank.

‘Bezuinigingen op armoedebestrijding foute keuze’

  Politiek

BREDA - De voorgenomen bezuinigingen op het sociaal domein in Breda treffen juist de mensen met een lage sociaal economische status. Dat vrezen de vrijwilligersorganisaties die zich inzetten voor de bestrijding van armoede.


De vrijwilligersorganisaties verzameld in Marge in Beeld2 hebben dat in een brief aan de raad en het college duidelijk gemaakt. Zij maken daarmee bezwaar tegen de bezuiniging van meer dan een half miljoen euro die nu is opgenomen in de begroting voor 2019.

Volgens de organisatie treft de opeenstapeling van bezuinigingen op regelingen juiste de meest kwetsbare mensen en neemt de druk op deze mensen toe. “De vraag is of de voorgenomen kortingen op het sociale domein de juiste keuzes zijn met als doel te bezuinigen”, schrijft pastor Dorothé IJsseldijk namens de organisaties. De voorgenomen maatregelen zouden de gemeente op langere termijn juist meer kunnen gaan kosten. "De kans bestaat dat mensen door korting op bijvoorbeeld bijzondere bijstand, in de schulden raken of een huurachterstand oplopen. Dan moet bijvoorbeeld de kredietbank weer in actie komen."

In de brief geven de organisaties aan dat ze begrijpen dat de gemeente keuzes moet maken omdat er meer wordt uitgegeven dan verantwoord is. Marge in Beeld 2 betwijfelt op bezuinigingen op uitkering, bijzondere bijstand, sociale werkvoorziening en BredaPas de juiste manier is.

Daarnaast stellen de vrijwilligersorganisaties dat juist zij door bezuinigingen in de knel dreigen te komen ‘door te krappe subsidieplafonds en de procesvoering van de verschillende thematafels.’ "Het vraagt voor vrijwilligersorganisaties al heel veel om dit bij te houden, dus dat is al lastig tegenover de professionele organisaties", aldus IJsseldijk. Het gaat daarbij om organisaties als de Voedselbank, Steungezin, Tientjes en Humanitas Regio Breda, aldus IJsseldijk in de brief. "Het is van de gekke dat een vrijwilligersorganisatie als de Voedselbank moet bezuinigen, die hebben al heel basale kosten."

Zij geeft aan dat er een totale politieke visie moet komen op mensen in kwetsbare positie. De politiek moet volgens haar duidelijkheid scheppen in de keuzes die gemaakt moeten worden.  "De schotten tussen de thematafels moeten weg."  FOTOSERIESNIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief