Cynthia Pallandt (Breda), tweede van links
Cynthia Pallandt (Breda), tweede van links Foto: Marousia van der Woerdt
opinie

Water is te belangrijk om alleen aan mannen over te laten

Door: Uitgeverij de Bode BV Politiek

BREDA - Lijsttrekker van Partij voor de Dieren Brabantse Delta, Cynthia Pallandt wil tijdens Internationale Vrouwendag nog even stilstaan bij het feit dat mannen en vrouwen nog steeds niet als gelijkwaardig worden behandeld. Als lijsttrekker is Pallandt geïnteresseerd in de samenstelling van de politieke kandidatenlijst van het Waterschap Brabantse Delta. Wat haar opvalt, is het lage aantal vrouwen en de hoge gemiddelde leeftijd op die lijsten. De Partij voor de Dieren laat zien dat het ook anders kan. 

Door: Cynthia Pallandt 

Op 18 februari zijn de kandidatenlijsten voor Waterschap Brabantse Delta openbaar geworden. En dat verschaft interessante inzichten over de samenstelling van deze lijsten. Hoewel er partijen zijn die pronken met hun vrouwelijke kandidaten, of zelfs jokken over het hebben van de jongste kandidaat (VVD, ik kijk naar jullie), blijkt de diversiteit nog lang niet zo groot te zijn als gehoopt. En dat is jammer, want, om een citaat van Els Borst enigszins aan te passen aan de context van het waterschap: Water is te belangrijk om alleen aan mannen over te laten.

Partij voor de Dieren heeft de man/vrouw-verhouding op de kandidatenlijsten onder de loep genomen. Het resultaat was nog slechter dan verwacht, en dat terwijl het aantal vrouwelijke kandidaten maar liefst met 70% gestegen is ten opzichte van de vorige verkiezingen in 2015. De partij 50PLUS scoort het laagste met slechts 1 vrouw op de 10 kandidaten. CDA en Ons Water volgen, beiden met 15% vrouwen. De meeste andere partijen hebben niet meer dan 27% vrouwen op hun lijst staan. Water Natuurlijk doet het beter met 38% vrouwen en een vrouwelijke lijsttrekker. Absolute koploper is nieuwkomer Partij voor de Dieren, bij deze partij is de meerderheid van de kandidaten (60%) vrouw, waaronder de lijsttrekker. Het is geen toeval dat juist deze partij als enige een kandidatenlijst heeft zonder genderaanduidingen (m/v), waardoor men straks in het stemhokje alleen aan de namen kan proberen af te leiden of de kandidaten man of vrouw zijn. De Partij voor de Dieren is van mening dat geslacht niets uit zou moeten maken, en doordat vrouwen daadwerkelijk goed vertegenwoordigd zijn op de kandidatenlijsten kan deze partij het als enige maken om er voor te kiezen genderaanduidingen weg te laten.

De gemiddelde leeftijd van de kandidaten op de lijsten is 54 jaar. Dat gemiddelde ligt bij de Partij voor de Dieren op 40 jaar. Lijsttrekker Cynthia Pallandt is 30 jaar oud, en er staan zelfs 3 kandidaten op de lijst die nog in hun twintiger jaren zijn, de jongste (Vivian de Hoogh) is net 22 geworden. Bij een recente vergadering van het Algemeen Bestuur van Waterschap Brabantse Delta vertelde jeugddijkgraaf Steg Snelders over zijn inzet om jongeren te enthousiasmeren over water(schap). Na afloop vroegen de bestuursleden hoe het waterschapsbestuur verjongd kan worden. Het antwoord is heel makkelijk: zet jonge kandidaten op verkiesbare plekken. Op 17 maart gaat Partij voor de Dieren op pad met de jeugddijkgraaf en de eigen jonge kandidaten. Wij nodigen de andere partijen graag uit om mee te lopen, om zo wat inspiratie op te doen. Misschien zijn de kandidatenlijsten voor de verkiezingen van 2023 dan écht divers van samenstelling.