De Bredase gemeenteraad.
De Bredase gemeenteraad. Foto: Wijnand Nijs

Aanpassing plan tegenprestatie bijstand; eisen versoepeld

Door: Wijnand Nijs Politiek

BREDA - Het plan voor een verplichte tegenprestatie wordt op zes punten aangepast. Zo wordt onder meer het aantal uur gemaximaliseerd tot twintig en voldoet ook het verrichten van substantiële mantelzorg aan de eisen.

De aanpassingen zijn door de coalitiepartijen VVD, D66, PvdA opgesteld in samenwerking met 'gedoogpartners' 50PLUS en Breda '97. Ze worden in een amendement op het voorstel tijdens de raadsvergadering van donderdag besproken. "Deze voorstellen zijn – mede naar aanleiding van de discussie in de stad en de raad  – tot stand gekomen", aldus de partijen in een verklaring.

Andere wijzigingen zijn het erkennen van structureel vrijwilligerswerk van substantiële omvang, dat nu al door iemand in de bijstand wordt gedaan. Dit wordt in het aangepaste voorstel wel aangemerkt als een vrijstelling voor een tegenprestatie. "Het mag immers niet zo zijn dat iemand die al fors wat vrijwilligerswerk doet, dat verplicht voor een andere organisatie moet gaan doen."

Ook wordt er nadrukkelijk geformuleerd dat bij het opstellen van een tegenprestatie uitgegaan wordt van maatwerk.  Een andere belangrijke aanpassing gaat over de doelgroep van de maatregel. In eerste instantie zou de tegenprestatie zich richten op de groep die langer dan vijf jaar in de bijstand zit. Dat wordt nu: ''We beginnen met de groep langer dan 5 jaar. En we geven zo snel mogelijk ook kansen en mogelijkheden voor de groep tussen 2 en 5 jaar.''

Ook wordt het maximum van zes maanden vrijwillige tegenprestatiegeschrapt. : ''Na afloop van de 6 maanden wordt bekeken of de activiteiten verlengd kunnen worden of dat de deelnemer meer kan, bijvoorbeeld het zetten van stappen richting werk.''

De partijen hopen met de voorgestelde aanpassingen op breed draagvlak in de Bredase raad en de Bredase samenleving.  "De punten doen recht aan de inbreng die Bredanaars via mail, social media of in de raad gegeven hebben", aldus de partijen.

SP-leider Bas Maes reageert op Facebook met een licht cynische ondertoon: "Toen ik jullie vorige maand vroeg de exact gelijke voorstellen van SP Breda mee in te dienen, wilden jullie eerst de oordeelsvorming afwachten. Het is goed dat jullie inmiddels daarop terugkomen en tientallen mantelzorg- en vrijwilligersorganisaties en duizenden mensen in de bijstand, niet langer onnodig in onzekerheid laten."

Hij besluit dat hij met zijn voorstel langskomt om ook dat te laten ondertekenen. "Ik ga ervan uit dat jullie nu wel ons voorstel mee indienen om mantelzorg en bestaand vrijwilligerswerk, op waarde te schatten en mee te laten tellen als tegenprestatie!"