Huub Hieltjes
Huub Hieltjes (Foto: Archief)

Huub Hieltjes benoemd tot informateur waterschap Brabantse Delta

  Politiek

BREDA - Huub Hieltjes wordt de (in)formateur van het nieuwe bestuur van waterschap Brabantse Delta. De partijen hebben unaniem ingestemd met zijn benoeming tot informateur.


De taak van Hieltjes wordt het onderzoeken van de mogelijkheden van een zo breed mogelijk gedragen inhoudelijk akkoord en het onderzoeken van de samenstelling van het dagelijks bestuur. Hierover rapporteert de informateur aan het algemeen bestuur in een openbare vergadering.

De komende periode staat voor Hieltjes vooral in het teken van gesprekken voeren met de fractievoorzitters van alle partijen. Aan de hand van deze gesprekken vormt hij dan een advies. Kernwaarden van het proces zijn transparantie en zorgvuldigheid. 

Van 2009 tot 2018 was Hieltjes lid van het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta. Na de verkiezingen van 2015 was hij formateur van de coalitie. In 2017 was hij enige tijd waarnemend dijkgraaf. Sinds 1 januari 2018 is Hieltjes waarnemend burgemeester van de gemeente Kapelle in Zeeland.

Huub Hieltjes laat weten vereerd te zijn met de opdracht. "Mijn ambitie is dat de gesprekken met de fractievoorzitters van de partijen uit het algemeen bestuur leiden tot een stevige basis voor een breed gedragen bestuursakkoord en een goede samenwerking tussen algemeen en dagelijks bestuur."

Beëdiging nieuwe AB-leden
Aan het begin van de eerste vergadering in de kapelzaal van landgoed Bouvigne zijn de dertig leden van het algemeen bestuur beëdigd. Voor elf bestuurders is dit hun eerste bestuursperiode. Antal van Tienen (Partij voor de Dieren) heeft besloten zich terug te trekken en daarom treedt Ellen Putman toe tot het algemeen bestuur.