Buurtpark Geeren-Zuid.
Buurtpark Geeren-Zuid. Foto: archief

Wijk toont massaal betrokkenheid bij Hoge Vucht

Door: Wijnand Nijs Politiek

BREDA - Waar moet het heen met Hoge Vucht? En hoe kan de wijk beter worden? Dat was het uitgangspunt van de bespreeknotie die PvdA en D66 begin maart lanceerden. Donderdagavond ging de raad onder grote belangstelling met elkaar en met vertegenwoordigers uit de wijk in gesprek. De eerst conclusies: Biedt perspectief, rolmodellen. "En stel de bewoners centraal."

"Het draait om burgerschap en perspectief bieden", stelde Koos Spanbroek van Werk aan de Wijk. Dat perspectief bieden kan Werk aan de Wijk. "We hebben stageplaatsen, jobcoaches, werkervaringsplaatsen."

Talentontwikkeling
Wijkbewoonster Rachida Touffi is als jongerenprof actief in een van de moeilijkste wijken van Rotterdam, Krooswijk. "Ik wil graag kijken hoe ik mijn wijk kan helpen." Zij ziet kansen bij de wijk. Hoe dat kan? "Meer kijken wat talentontwikkeling is, meer samenwerking met scholen." Zij ziet een tekort aan hulp in de wijk. "In Krooswijk is er jongerenloket in de wijk." Ook mist zij ambulante jongerenwerkers in de wijk.

Rolmodellen
"Ik zie weinig rolmodellen in de wijk", stelde Mohammed Lamou van Stichting Kick. "En ook weinig toezicht in de wijk, weinig organisaties die de jongeren kunnen handelen. Ik maak me ook zorgen over het vinden van stageplaatsen."  Als het gaat om rolmodellen, dan biedt stichting Petje Af die, vertelt Babs Petit namens de weekendschool. Daar komen kinderen twee groepen in de Hoge Vucht  van 10 en 14 jaar. "Op zondag komen ze bij ons, nodigen rolmodellen uit. Gaan naar musea, sporten. We zien dat er behoefte is."

Als het gaat om schooluitval, vraagt wat Petit betreft om betrokkenheid van de ouder. iets dat ook inspreekster Touffi aangaf op een vraag van Arjen van Drunen (PvdA). Hij vroeg hoe houden we jongeren gemotiveerd in overgang van basis naar voortgezet onderwijs. "Dat begint bij ouderbetrokkenheid. Biedt huiswerkbegeleiding, wij bieden in Rotterdam leren leren. En maak het onderwerp vroeg bespreekbaar."

Wonen
Onderdeel van de notitie én de discussie was het veranderen van de eenvormige woonsoort in de wijk, waar nu heel veel sociale huurwoningen zijn. Maar het gaat niet om alleen woningen. "Ons spreekt het aan de integrale visie", stelde Jos Hendrickx namens Alwel. "We zijn nu bezig met voorkomen van terugval, dat is de verkeerde beweging. Dit moet een lange termijn visie zijn, liefst niet vijf, maar tien jaar."

Een van de problemen in de wijk, is die samenstelling, ziet ook Hendrickx. "Een concentratie van kwetsbare groepen zorgt voor minder veerkracht." Een van de oplossingen is dus minder sociale huur. Dat kan zeker, stelde Hendrickx. "Minder sociale huur in Hoge Vucht, betekent dat er elders meer moeten komen." Volgens hem kan dat. "Maar in samenspraak, met de gemeente."

Vroeg Voorschoolse Educatie
Ook Johan van Knijff, bestuurder Markant, waaronder Noorderlicht valt, wees op het bieden van perspectief. "Met onderwijs kun je de jeugd verder brengen. Daarin moet je concrete handvaten bieden." Hij stelde voor om al vanaf 2019 Vroeg Voorschoolse Educatie invoert voor alle leerlingen.

Problemen in de wijk zijn er ook bij de sportverenigingen. Piet van Duuren (Advendo) luidde de noodklok. "We hebben het al jaren moeilijk. Ook nu zijn er financiële problemen, we verwachten eigenlijk op deze manier dat we niet langer dan een jaar kunnen blijven bestaan. Dat komt door dalende ledenaantal en stijgende kosten."

Hassan Lamou (SC Hoge Vucht) drong aan op samenwerking. "Wij bestaan ook nog steeds, we trainen, we hebben leden, ook al spelen we geen competitie, helaas. Wij zijn niet alleen een voetbalclub, maar zorgen ook voor opvang voor jongeren en de problemen. Probeerden vanuit de gedachte dat we iets wilden betekenen. "

Zet de bewoners centraal
Voorzitter van de wijkraad Leo van den Berg gaf aan dat hij al vaak in de raad te gast was. "Vaak voor sluiting van iets: Werk aan de Wijk, de bibliotheek, de buurthuizen. Ik werd iedere keer gerustgesteld, verandert niet zoveel voor de wijk." Zijn pleidooi: "Wij hopen dat de bewoners centraal staan in dit verhaal, niet de professionele gesubsidieerde organisaties die soms vergeten dat ze er zijn voor de wijk."

De tijd bleek tijdens de bespreking tekort. De raad gaat onder meer over sport nog schriftelijk vragen stellen aan de verschillende wijkbewoners. Later wordt duidelijk op welke manier hier verder over gesproken wordt.