Foto: Serge Mouthaan

Stevig debat rondom verkeerssituatie Claudius Prinsenlaan

  Politiek

BREDA - De komende jaren moet Breda verder groeien. Dat betekent dat de geldende bestemmingsplannen voor onder andere de Claudius Prinsenlaan verouderd raken en veel ontwikkelingsruimte bieden die niet meer past binnen de huidige stedelijke programmering. De donderdag in de raad besproken gebiedsvisie moet het beleidskader gaan vormen voor actualisering van het verouderde bestemmingsplan voor het gebied Claudius Prinsenlaan.


De visie zet in op versterking van de identiteit van vier hoofdclusters: het Kennis & Zorg Innovatiedistrict, het Businesspark Bijster, het district Next Economy en het district Sport & Leisure. In dit district is de ontwikkeling gericht op het creëren van een goed vestigingsmilieu voor toekomstige (groot)stedelijke functies die profiteren van een gunstige ontsluiting naar het (internationale) wegennet.

Vooral rondom de deelonderwerpen mobiliteit en parkeren verschillende de partijen nogal van mening. Dit leidde donderdagavond tijdens het Bredaas BeRaad tot een verhit debat. Er werden meerdere moties ingediend. Zo diende Eddie Förster, VVD Breda de motie 'Parkeerplaatsen Behouden' in. Een motie die voor Patrick Smans van D66 onbegrijpelijk is. "Ik vind het echt gek dat je in deze tijd parkeerplaatsen wilt behouden of toevoegen", verklaart hij. "Dat is niet van deze tijd. Daar staat D66 zeker niet voor", vervolgt hij. "Wij kiezen voor duurzame alternatieven." Waarom Förster toch zo voor het behouden van de parkeerplaatsen is? "Wij willen opkomen voor de automobilist. We zien grote parkeerdruk in bepaalde wijken, omdat er naïef gedacht wordt dat mensen de auto laten staan. Er moeten voldoende parkeerplaatsen blijven voor bewoners en bezoekers." 

Dat er een parkeerprobleem is rondom de Claudius Prinsenlaan is voor Förster duidelijk. "Ik ontvang veel signalen van mensen die klagen over de parkeerdruk in dit gebied." Volgens Smans zijn de parkeerplaatsen rondom de Claudius Prinsenlaan in eerste instantie vooral bedoelt voor bezoekers van Vredeburg. "Het klopt dat het op bijvoorbeeld de Lovensdijk vaak erg druk is met parkeren", vertelt hij. "Maar de mensen die daar parkeren zetten de auto daar vaak omdat het gratis is. Zij kunnen ook gewoon in het centrum parkeren, waar op piekmomenten 800 vrije parkeerplaatsen zijn."

Smans ziet liever dat in de toekomst steeds meer inwoners de fiets pakken. "Ook denken we graag na over de mogelijkheden van transferium", zegt hij. "We moeten ervoor zorgen dat we goede alternatieven bieden." Ook Förster hoopt dat meer mensen de fiets gaan pakken. "Als liberaal geef ik mensen de vrijheid welk vervoersmiddel ze pakken. Ik ben er van overtuigd dat de toegankelijkheid van Breda van groot belang is voor de inwoners en bedrijven. Extra asfalt is voor mij dan ook niet uitgesloten."

FOTOSERIES