Boaz Adank: 'Europa maakt het mogelijk dat we met de trein in drie uur in Parijs zijn'.
Boaz Adank: 'Europa maakt het mogelijk dat we met de trein in drie uur in Parijs zijn'. foto Wijnand Nijs

'Europa is belangrijk, juist voor Breda'

Door: Wijnand Nijs Politiek

BREDA - De kans dat hij een plaats krijgt in het Europees Parlement is gering. Dat weet wethouder Boaz Adank (VVD) ook wel. De Bredanaar staat op plek zestien van de lijst. "Maar met mijn kandidatuur geven we ook een signaal af dat we Europa belangrijk vinden."

"Dat signaal geef je af door op zo'n lijst te gaan staan", vervolgt hij. Europa is voor Breda van belang. "Super belangrijk, voor Nederland ook. We zijn een relatief klein land en we moeten niet naïef zijn te denken dat we zelf iets kunnen doen aan een handelsoorlog tussen China en Amerika. Daar heb je Europa voor nodig."

Vrije handel
Voor Nederland is de vrije handel essentieel, benadrukt de VVD'er. "Ook voor Breda als grensstad. Hazeldonk is gemeente Breda. We zijn een internationale stad. Het internationale zit echt in ons DNA. Voor Breda is het belangrijk dat profiel te behouden. Juist omdat je aan de grens zit."

Breda ondervindt ook de gevolgen van Europese maatregelen. "De vignetten voor vrachtwagens, daar merken we in Breda al iets van door extra verkeersdruk. Maar kijk ook naar de elektrische stepjes waarmee we in Breda een pilot willen starten. Die stepjes zijn in België gewoon veilig geacht. Dat zou je best Europees kunnen regelen."

Profijt
Aan de andere kant profiteert Breda van Europa. "Verbindingen zijn voor Breda belangrijk. Door Europese afspraken en de open grenzen zijn we met de trein binnen drie uur in Parijs. Dat was anders niet geweest. En we maken vaak aanspraak op Europese subsidies, zoals het project waarbij elektrische auto's als stroomvoorziening dienen bij evenementen. Daarvoor hebben we zo'n drie miljoen gehad."

Europa moet op sommige punten effectiever worden, geeft Adank aan. "Europa zou meer mogen doen aan het stimuleren van mobiliteit per trein. Als je vind dat je binnen Europa minder moet vliegen en meer met de trein moet gaan, dan moet je dat als Europa meer ondersteunen. Bijvoorbeeld door het veiligheidssysteem dat gehanteerd wordt op hoge snelheidslijnen te reguleren in Europese afspraken. Nu zijn dat veel verschillende systemen."

Vliegtax
Ook over zo'n vliegtax en CO2-uitstoot, moet je in Europa afspraken maken, stelt hij. "Anders heeft geen zin. Als België geen maatregelen neemt, hebben we gezien de meest voorkomende  windrichting hinder van de haven van Antwerpen. Dan kun je wel allerlei maatregelen alleen voor ons land nemen, maar het effect daarvan is dan gering."

Dat kiezers Europa als iets abstracts zien en dat er soms onbegrip is, dat begrijpt de Bredase wethouder. Hij ziet genoeg verbeterpunten. "We moeten landen strakker houden aan begrotingsafspraken. Er zijn landen die daar makkelijker mee omgaan dan Nederland en bijvoorbeeld Duitsland. Maar het kritische geluid van Nederland wordt gehoord."

Geen Europa geen optie
Geen Europa is voor Adank, ondanks de kritiek, geen optie. "Dan gooien we het kind met het badwater weg. Ik, en ook de VVD, staan voor meedoen en dan van binnen uit Europa veranderen. Nederland moet dat vanuit haar diplomatie doen. Dat kunnen we, dat hebben we laten zien de afgelopen decennia en ook de laatste jaren. Je ziet de invloed van Nederland bij May, die vaak bij Rutte op gesprek gaat om daar te lobbyen, waarna ze naar Macron en Merkel gaat."