kasteel Bouvigne
kasteel Bouvigne (Foto: waterschap Brabantse Delta)

Partij van de Dieren zegt steun aan bestuursakkoord Brabantse Delta op

  Politiek

BREDA - De Partij van de Dieren heeft tegen de begroting voor 2020 van waterschap Brabantse Delta gestemd. Daarnaast zeggen zij de steun aan het bestuursakkoord op. Een afschotvergunning voor bevers en meer middelen om muskusratten te doden zijn de druppel.


Dit jaar kwam de Partij voor de Dieren met twee zetels nieuw in het waterschapsbestuur. Sindsdien zetten zij zich in om constructief samen te werken. Echter is er volgens fractievoorzitter Cynthia Pallandt nu een grens bereikt. "In het bestuursakkoord van het waterschap is vastgelegd dat het waterschap Brabantse Delta actief mee wil werken aan onderzoek naar een diervriendelijk alternatief voor muskusrattenbestrijding. Daar is nog niets mee gedaan, in plaats daarvan wordt er meer geïnvesteerd in het doden van deze dieren", concludeert Pallandt.

Daarnaast wordt de weg vrijgemaakt om te jagen op bevers, een beschermde diersoort. In de nieuwe begroting wil het waterschap hiervoor een afschotvergunning aanvragen. "Wij zien niet hoe dit te rijmen is met dierenwelzijn, wat inmiddels een officiële portefeuille binnen het waterschapsbestuur is", vertelt de fractievoorzitter. "De Partij voor de Dieren is tegen alle vormen van jacht, en wij vinden het bijzonder kwalijk dat nu zelfs een beschermde diersoort zijn leven niet meer zeker is in ons waterschap."

Daarom diende de partij gisteren een drietal wijzigingen in op de begroting. Echter zonder succes. Ondanks de steun van PvdA, Water Natuurlijk en Natuurterreinen haalde de wijzigingen geen meerderheid. Volgens de fractievoorzitter worden de diervriendelijke ambities die in het bestuursakkoord staan niet in de praktijk uitgevoerd. "Mijn fractie constateert dan ook dat er door dit bestuur geen belang wordt gehecht aan de afspraken die gezamenlijk zijn gemaakt. Door onze steun aan het bestuursakkoord op te zeggen, laten wij zien dat wij onder geen beding instemmen met dieronvriendelijk beleid."