Foto: Rijnhout Media

Cijfers CBS geven duidelijk beeld over ondermijnende criminaliteit in Breda

  Politiek

BREDA - Breda Noord, Centrum en Oost kennen de meeste zogenaamde 'doorsluishuizen' voor drugs. Dat en meer andere kenmerken blijken uit een rapportage van het cbs. De uitkomsten moeten de preventieve aanpak tegen ondermijnende criminaliteit verbeteren. 


Het Centraal Bureau Statistiek deed onderzoek naar ondermijnende criminaliteit op de thema's vastgoedfraude en drugscriminaliteit. In 2017 tekenden elf lokale en landelijke overheden voor deze 'City Deal Zicht op Ondermijning'. Doel van het onderzoek is een versterking en verbetering van de preventieve aanpak van ondermijnende criminaliteit.

Voor alle gemeenten van Nederland zijn acht profielen onderzocht op indicatie van vastgoedfraude. Voor de deelnemende gemeenten waaronder Breda zijn persoonskenmerken, zoals leeftijd en geslacht, maar ook migratieachtergrond en financieel economische status geanalyseerd van verdachten betrokken bij drugsdelicten. 

Uitkomsten Breda

Uit de rapportage blijkt dat het aandeel doorsluishuizen (verblijfsobjecten (bestaande particuliere koopwoning) die in de periode tussen 1995 en 2016 meer dan 5 keer is geleverd), in Breda hoger is dan het landelijke gemiddelde. Met name in Noord, Centrum en Oost valt dit op. Daarnaast is het aantal woningen dat in bezit is van een veroordeelde eigenaar, die bestuurder is van een stichting, in Breda ook hoger dan landelijk. Met name in Centrum valt dit op. Bij de feiten 'handel in softdrugs' en 'handel in harddrugs' is het percentage Marokkaanse verdachten hoger dan bij de andere delicten. Daarnaast is ook het percentage Turkse verdachten bij de 'handel van softdrugs' hoger. In de gemeente Breda zijn verhoudingsgewijs meer familierelaties binnen de doelgroep verdachten van het vervaardigen van softdrugs dan in de G4 en ook in een aantal andere B5 gemeenten Voor meer uitkomsten verwijs ik u naar de rapportage City Deal Zicht op Ondermijning Resultaten voor Breda.

Vervolg

Deze uitkomsten geven nog geen direct handelingsperspectief. Wel geeft het een eerste indicatie dat er aanknopingspunten op deze onderwerpen zitten voor de verdere aanpak van ondermijnende criminaliteit. De inzichten uit de City Deal zullen worden gebruikt als input voor de analysefase van de volgende projecten: analyse van ondermijning in Breda in het bijzonder op de thema's vastgoed en drugs, de aanpak van georganiseerde criminaliteit op bedrijventerreinen en de wijkaanpak in de drie wijken (Hoge Vucht, Fellenoord/Schorsmolen en Haagdijk) in het kader van het programma sociale weerbaarheid van ondermijning.

 
NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief