Lokale politiek slaat handen ineen: 'We hebben elkaar nu hard nodig' | Bredavandaag | Hét nieuws uit Breda
Foto: Bradavandaag

Lokale politiek slaat handen ineen: 'We hebben elkaar nu hard nodig'

  Politiek

BREDA - De lokale politieke partijen van Breda hebben de handen ineen geslagen nu de effecten van het coronavirus steeds groter worden. De partijen doen samen een oproep aan Bredanaars: Help elkaar, steun Bredanaars die in vitale beroepen werken, heb oog voor ouderen en ondersteun bedrijven.


De partijen hebben samen een brief geschreven aan zowel Bredanaars als aan het college. "Ons leven bevindt zich in een unieke situatie vanwege het coronavirus. De omstandigheden veranderen van uur tot uur. Zoiets als dit hebben we in de recente geschiedenis niet eerder meegemaakt en de effecten ervan zijn enorm en onvoorspelbaar.  Juist in deze tijd moeten we laten dat Breda het samen doet", laten de partijen weten.

De partijen spreken lof uit over alle maatschappelijke initiatieven die al zijn ontstaan. Tegelijkertijd doen ze ook een oproep. Die luidt als volgt:

• Kijk hoe je op lokaal niveau mensen en/of bedrijven die bovenmatig getroffen worden door de huidige uitbraak van het Coronavirus (COVID-19) kan ondersteunen. 

• Sta voor elkaar klaar en maak maatschappelijk initiatieven mogelijk, opdat Bredanaars elkaar kunnen helpen 

• Ondersteun de Bredanaars die in vitale beroepen en cruciale sectoren werken (waaronder de zorg) om ze te ontzorgen, zodat zij hun belangrijke werk kunnen blijven uitvoeren. 

• Heb oog voor ouderen en andere kwetsbare groepen en verlies ze nu niet uit het oog nu ‘sociale onthouding’ hen kan isoleren en eenzaamheid kan versterken. 

• Blijf onze inwoners en bedrijven zo goed mogelijk informeren en let daarbij ook op de minder digitaal vaardige en/of taalvaardige inwoners. 

Ook willen de raadsleden zelf ook graag de handen uit de mouwen steken. "Wat kunnen wij doen en waar kunnen wij helpen? Geef het door aan de gemeente Breda. Immers: 'Breda brengt het samen' "