Foto: Provincie Noord-Brabant

Bijna akkoord nieuw college Noord-Brabant; presentatie noodgedwongen later

  Politiek

BREDA - De coronacrisis zorgt ervoor dat er op korte termijn geen geschikt moment is om een bestuursakkoord te presenteren van een nieuw college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Dat betekent dat de nieuwe coalitie nog even op zich zal laten wachten


De onderhandelingen worden gevoerd door de VVD, Forum voor Democratie (FvD), CDA en Lokaal Brabant. De partijen zijn er bijna uit en hebben een akkoord bijna klaar.

Discussie

Echter, zowel de presentatie van het bestuursakkoord als het college kunnen in het best denkbare geval pas georganiseerd worden wanneer de huidige beperkende maatregelen niet meer of in mildere vorm van kracht zijn. Provinciale Staten moeten bij voorkeur volwaardig bij elkaar kunnen komen om een goede discussie te kunnen voeren over het akkoord. Tevens is dan een warme bestuursoverdracht en waardig afscheid van de huidige bestuurders mogelijk. De maatregelen van de Rijksoverheid bepalen wanneer en hoe dat kan plaatsvinden.

Flexibiliteit

"Het is vervelend, maar op dit moment werkt Brabant keihard om deze vreselijke crisis zo goed mogelijk te beheersen en de situatie niet te verergeren", aldus formateur Alfred Arbouw. "Dat geldt voor iedereen, en dus ook voor ons. Deze situatie vraagt om flexibiliteit van iedereen. Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten wil in ieder geval voor het zomerreces van start kunnen gaan."

FOTOSERIES