Foto: Perry Roovers /SQ Vision

Meer maatregelen nodig om overlast station Prinsenbeek tegen te gaan

  Politiek

BREDA - Er heerst al langere tijd overlast op en om het station Breda-Prinsenbeek. Zo is er veel zwerfafval en is er een groep jongeren die er regelmatig rondhangt. Team Handhaving is regelmatig ter plaatse en werkt samen met de politie en Jongerenwerk. Hierdoor hoopt de gemeente de problemen op te lossen.


De overlast die heerst op station Prinsenbeek is bij de gemeente alom bekend. ‘’Er is met name sprake van vervuiling door rommel en zwerfvuil’’, zo spreekt het college uit. ‘’En er is een groep jongeren die er rondhangt. Deze groep jongeren is met name afkomstig uit Prinsenbeek.’’ Ook is er bij de gemeente bekend dat er meermaals melding is gemaakt van overlast. Deze meldingen gingen allemaal over overlast en vervuiling. ‘’Deze klachten zijn allen in behandeling genomen en afgehandeld’’, aldus het college. ‘’Daarnaast zijn er meldingen ontvangen over zaken als defecte straatverlichting, straatmeubilair, bestrating en over bomen.’’

Actie

Team Handhaving van de gemeente is regelmatig ter plaatse. Zij werken samen met de politie en Jongerenwerk. Hierdoor moeten de incidenten een halt toegeroepen worden. De acties die ondernomen zijn, zijn het aanspreken van de groepen door zowel jongerenwerk als handhaving en het inzetten van extra toezichtacties vanuit de politie. Vanuit handhaving worden in de nacht (vrijdag en zaterdag) regelmatig extra rondes gelopen op die plekken waar het nodig is. Er zijn inmiddels veel bekeuringen uitgedeeld op de locatie. ‘’In het weekend van 7 november heeft de politie een speciale actie gehouden’’, laat het college weten. ‘’De uitkomsten daarvan zijn ons nog niet bekend.’’

De gemeente spreekt momenteel met de NS over de incidentele inzet van een beveiliger met hond. De politie zal worden gevraagd vaker extra toezicht acties te houden en Jongerenwerk is extra alert. Team Handhaving blijft haar rondes doen en blijft extra alert rondom het station. Daarnaast is er een plan om de omgeving onaantrekkelijk voor jongeren te maken om rond te hangen.

Resultaten

‘’De groep jongeren is goed aanspreekbaar en bekend bij Surplus en grote broer’’, zegt het college. ‘’De hoeveelheid afval is niet significant afgenomen. Meldingen van het aantal vernielingen zijn enigszins gedaald ten opzichte van de zomerperiode. Er lijkt meer tijd nodig om tot meer resultaat te komen.’’ 

 




NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief