De lijsttrekkers van VVD, CDA, GroenLinks en PvdA presenteerden vanavond het bestuursakkoord
De lijsttrekkers van VVD, CDA, GroenLinks en PvdA presenteerden vanavond het bestuursakkoord Foto: Bregje Kop

Coalitieakkoord is rond: Dit staat Breda te wachten de komende vier jaar

Door: Bregje Kop Politiek

BREDA - Geen 25 euro meer betalen voor het laten ophalen van je grofvuil en de eerste parkeervergunning wordt gratis. Boa’s die (waarschijnlijk) verdedigingsmiddelen krijgen en meer nieuwbouwwoningen van maximaal 355.000 euro. 

Dat zijn enkele van de opvallende punten in het bestuursakkoord ‘Dichtbij doen, samen sterk vooruit’ dat de nieuwe coalitie van VVD, GroenLinks, CDA en PvdA deze dinsdag aan de stad presenteerden. Lees hieronder wat het coalitieakkoord voor jou betekend:

Wonen en gebiedsontwikkeling

De woningnood is in Breda, net zoals in de rest van het land, hoog. De vier coalitiepartijen willen er dan ook alles aan doen om deze crisis zoveel mogelijk te beperken. Daarom houdt de coalitie vast aan de ambitie om 6000 woningen per bestuursperiode te realiseren. Vorige bestuursperiode is het gelukt om dit doel te behalen. Daarnaast streeft Breda er naar om een substantiële hoeveelheid tijdelijke woningen te realiseren in deze periode. “Tijdelijke woningen kunnen helpen om de woningnood op te lossen.”

Verder zet Breda in op het bouwen van meer woningen binnen de NHG-grens. “Zowel in ons beleid als met financiële impulsen zetten we in op woningen tot de NHG-grens (nu is die 355.000 euro). Dit betekent dat we de komende periode minder inzetten op het segment boven de NHG-grens.”

Kansengelijkheid en bestaanszekerheid

De bibliotheek komt terug in Hoge Vucht. Hiervoor wordt drie miljoen euro vrijgemaakt. “Twee miljoen euro aan investeringsmiddelen zijn reeds gereserveerd voor Verbeter Breda en we reserveren nu 1 miljoen euro extra.”

Er komt een speciaal programma voor statushouders die nu nog in de bijstand zitten. “En we kijken naar mogelijkheden hen te helpen de taal te leren spreken.”

Economie en vestigingsklimaat 

De VVV komt terug. Breda Marketing krijgt de opdracht om een eigentijds toeristeninformatiepunt fysiek terug te brengen naar de binnenstad. Hiervoor stelt Breda separaat 100.000 euro beschikbaar. 

De Bredase terrassen worden verruimd. “Hierbij hebben we aandacht voor extra groen.’

Mobiliteit en bereikbaarheid 

Het aantal fietsnietjes in en rondom het centrum en bij NAC wordt fors verhoogd.

Breda maakt de Molenstraat en Sint Annastraat autovrij en er wordt een kiss-and-ride gecreëerd bij de Oude Vest. “Ondernemers, bewoners en andere gebruikers behouden toegang tot hun eigen terrein.”

Het parkeertarief in de parkeergarages en op parkeervelden wordt substantieel verlaagd. Hiervoor stelt Breda 700.000 per jaar beschikbaar. 

Het gratis kwartiertje parkeren wordt uitgebreid naar een half uur. 

De eerste parkeervergunning wordt gratis. De tweede parkeervergunning blijft hetzelfde tarief. Vanaf de derde vergunning stijgt het tarief.

Gezondheid, maatschappelijke ondersteuning en samenleving

“Voor ons is het helder: het Rijk moet het abonnementstarief zo snel mogelijk afschaffen. Eerder dan 2025.” Breda gaat het gesprek hierover dan ook niet uit de weg. 

De middelen voor mantelzorg blijven. Daarnaast reserveert Breda per jaar 50.000 euro voor extra waardering. “We zijn trots op onze mantelzorgers. Die trots mogen ze van ons ook meer gaan voelen.”

Jeugd, jongeren en onderwijs 

Breda wil de meest kindvriendelijke stad, met de meest kindvriendelijke dorpen en wijken, van Nederland worden. “Niet alleen voor onze jeugd, maar ook voor onze jongeren.”

Om de wachtlijsten in de jeugdzorg terug te dringen gaat Breda de toegang tot jeugdhulp zoveel mogelijk centraliseren. “We gaan hierover in gesprek met het Centrum Jeugd en Gezin en met zorgprofessionals. “Zo voorkomen we ook onjuiste behandelingen en onnodige kosten.”

Openbare ruimte, groen en klimaatadaptie

Met nu 14,5 miljoen euro voor deze periode geeft Breda een kwaliteitsimpuls aan de openbare ruimte, zowel in de wijken als de dorpen. “Hierbij kiezen we voor schoon, heel en veilig, richten we onze openbare ruimte klimaatadaptief in en stimuleren we vergroening en biodiversiteit.”

Breda onderzoekt de mogelijkheden voor extra recreatieplaatsen en het verbeteren van de voorzieningen rond de bestaande plekken. “Rond de Galderse Meren onderzoeken we mogelijkheden voor het vernieuwen van de bestaande voorzieningen en het uitbreiden van het recreatiegebied aan de ene kant en kijken we hoe we een deel van de natuur aan de andere kant beter kunnen beschermen.” Hiervoor wordt eenmalig 100.000 euro beschikbaar gesteld. 

In 2030 is Breda de eerste Europese stad in een groen park.

Duurzaamheid, energie en afval 

In 2044 is Breda CO2-neutraal en ik 2035 zit de gemeente op 45 procent van deze doelstelling. 

De kosten van 25 euro voor het ophalen van grof huishoudelijke afval en snoeiafval komen te vervallen. Breda stelt hiervoor per jaar 300.000 euro beschikbaar. 

Sport, cultuur en evenementen 

MFA in Bavel komt er. “We doen ook een onderzoek naar de locatie voor een nieuwe sporthal in Princenhage.” De nieuwe sporthal komt er.

Partijen zoals Pier15, Electron en Belcrum Beach hebben hun plek in de stad verdiend. “We gaan zorgen dat ze een plek houden, in het gebied of elders in de stad.”

“Breda en NAC zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Avondje NAC is een begrip en is immaterieel erfgoed.” Samen met NAC en de supporters gaat Breda kijken hoe we deze cultuurbeleving in en om het stadion en in de stad kunnen versterken. Bijvoorbeeld door de Lunetstraat in de clubkleuren uit te voeren of de tunnel te voorzien van een muurschildering.

Om de house- en clubcultuur verder te ontwikkelen onderzoekt Breda of, op basis van de resultaten van de eerder gedraaide pilot, clubavonden tot 06.00 uur kunnen duren.

Het HBO Intro Festival mag weer terugkomen in de binnenstad.

“Evenementen op bijzondere locaties omarmen we. Festivals als Ploegendienst en Duikboot hebben zichzelf bewezen en blijven de komende jaren op de Galderse Meren en de Asterdplas.”

Veiligheid en ondermijning

Er komen meer groene-, ondermijnings- en wijkboa’s. “Hiermee breiden we ons toezicht uit.” Ook worden deze boa’s uitgerust met verdedigingsmiddelen. 

Financiën en lokale lasten 

De rioolheffing daalt in 2023 eenmalig met 17,5 procent, vanaf 2024 wordt de heffing jaarlijks geïndexeerd met 2 procent. De onroerendezaakbelasting (OZB) voor niet-woningen en woningen stijgt niet en blijft gelijk. De afvalstoffenheffing wordt jaarlijks geïndexeerd met 2 procent.

Bekijk hier de portefeuilleverdeling van de zeven Bredase wethouders. 

Afbeelding