Foto: Flickr.com/31064702@N05

College: Uitstroom jeugdvoetballers uit Hoge Vucht ook gevaar voor Advendo

  Sport

BREDA - Als er in de komende periode geen maatregelen worden genomen om de huidige ontwikkelingen met betrekking tot het vertrek van kinderen naar voetbalverenigingen buiten de wijk Hoge Vucht een halt toe te roepen, kan ook het voortbestaan van sv Advendo in gevaar komen.


Dat stelt het college in antwoorden op vragen van Faissal Boulakjar (D66) en Arjen van Drunen (PvdA). Zij kaartten de situatie van de voetbvalclubs in de wijk aan na het royement van SC Hoge Vucht.  

Het college zegt het belang om in de wijk Hoge Vucht tot een sterke en gezonde voetbalvereniging te komen te onderschrijven. Met zowel Advendo als met SC Hoge Vucht is contact. “Dit als opmaat naar gesprekken met verenigingen en de OBA om vast te stellen op welke wijze we door een gezamenlijke aanpak kunnen komen tot die gewenste sterke voetbalvereniging.”

Zo’n sterkte voetbalvereniging zou moeten voorkomen dat jeugdvoetballers elders in de stad een vereniging zoeken. Dat gebeurt onder meer bij DIA in Teteringen, dat door de instroom te kampen heeft met druk op de accommodatie. Met DIA wordt daarom gesproken over een tweede kunstgrasveld. “De aanleiding daartoe is het groeiende capaciteitsprobleem dat DIA als gevolg van de voortdurende toename van het ledenaantal ondervindt.” Overigens vinden thans ook met enkele andere Bredase voetbalverenigingen gesprekken plaats over de aanleg van kunstgrasvelden als gevolg van een toename van het ledenaantal.

Volgens het college ligt een snelle oplossing voor een sterke vereniging in Hoge Vucht niet voor de hand. “Onder andere vanwege het feit dat medewerking van meerdere partijen nodig is om tot een gedragen plan en aanpak te komen.”FOTOSERIESNIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief