Meest gestelde vragen over het Retail Platform

Zakelijk

BREDA – Het Retail Platform heeft een belangrijke rol in het tot stand komen van het nieuwe koopzondagenbeleid. Het is een gevoelig onderwerp dat veel ondernemers raakt, zowel privé als in de beurs. Maar wat voor draagvlak heeft het orgaan en hoe legitiem is het advies?

De legitimiteit van het Retail Platform is van belang, want de gemeente Breda voert bij nieuwe ontwikkelingen die detailhandel en de horeca aangaan steeds vooroverleg met het bestuur van de organisatie. Ook bij de uitwerking wordt het Platform betrokken.

Wie zijn vertegenwoordigd in het Retail Platform?

Bij al het overleg dat het Platform voert zijn vertegenwoordigers betrokken van de Ondernemersvereniging Binnenstad Breda, De organisatie van winkelcentra buiten het stadscentrum (MGB), de Raad Nederlandse Detailhandel (RND), Woonboulevard XXL Breda, de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) afdeling Breda, de Vereniging Commercieel Onroerend Goed Breda (VCOB).

Wat is het draagvlak van het Platform?

Van alle detailhandelsverenigingen in Breda zijn dus mensen vertegenwoordigd in de organisatie. Buiten dat heeft de Kamer van Koophandel Zuid-West Nederland heeft onlangs een intern onderzoek verricht over de representativiteit van diverse organisaties uit het bedrijfsleven in Breda. Uit dit onderzoek zou blijken dat het Retail Platform voor de detailhandel het representatieve orgaan is in Breda.

Hoe communiceert het Retail Platform?

Het Retail Platform heeft een maandelijkse vergadering, waarin de actuele zaken worden besproken. De vertegenwoordigers van de verschillende betrokken organisaties zijn volgens voorzitter Jos Koniuszek verantwoordelijk voor de terugkoppeling naar hun leden. Het Platform stuurt zelf ook met enige regelmaat een medewerker langs de winkeliers.

Wie voeren het beleid van het Retail Platform uit?

Er zijn twee retailmanagers werkzaam voor het Platform. Zij voeren het door het bestuur uitgestippelde beleid uit. Zo gaan zij onder andere gesprekken aan met ondernemers, werken ze opgezette plannen verder uit en zitten bij overleggen van de winkeliersverenigingen.

Waar is het Retail Platform bij betrokken?

Het te bepalen aantal koopzondagen is op dit moment het meest actuele onderwerp waarbij het Platform betrokken is. Het college van burgemeester en wethouders heeft advies gevraagd aan de organisatie over het nieuw in te vullen beleid, waarin het Platform peilt waar de detailhandel behoeft aan heeft.

Daarnaast is het Platform betrokken bij de grootscheepse uitbreiding van detailhandel bij het NAC stadion, de ontwikkelingen op de Bavelse Berg en in het gebied Achter de Lange Stallen.

Wat doet het Retail Platform nog meer?

Het Retail Platform is op dit moment ook betrokken bij zes projecten die veilig ondernemen bevorderen, de zogenaamde ‘KVO projecten’ (Keurmerk Veilig Ondernemen). Daarbij werkt het Retail Platform samen met gemeente, brandweer, politie, stadstoezicht, de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland en natuurlijk de ondernemers zelf aan maatregelen die veilig winkelen bevorderen. Het gaat om de volgende winkelcentra: De Berg, De Donk, Heksenwiel, het stadscentrum van Breda, 'Heusdenhout' en de Haagdijk.