Foto Pepijn Nagtzaam
Foto Pepijn Nagtzaam

Wijkraad Hoge Vucht: ‘Voorkom dat vuurwerkoverlast verplaatst’

Politiek

BREDA - Wijkraad Hoge Vucht herkent zich niet helemaal in de afname van vuurwerkklachten in Breda. De volksvertegenwoordigers van het stadsdeel zien veel goeds qua preventie, maar pleiten voor meer oplossingen. Het probleem blijkt volgens de wijkraad hardnekkig en verplaatst zich.

Daarover stuurde de wijkraad een brief aan de burgemeester. Vooral buurtpark Geeren-Zuid en het Groenedijkplein zouden het slachtoffer zijn van vuurwerkschade en overlast. De oudere bewoners zijn daar vooral de dupe van, stelt de wijkraad. De overlast nam in bepaalde gebieden af, maar verplaatste zich vooral naar andere plekken: “Het uitwaaier-effect moet aangepakt worden”, licht wijkraadvoorzitter Leo van den Berg toe.

“We willen een completere aanpak en dat er meer wordt gediscussieerd. Dat het probleem niet alleen centraal opgelost wordt,” zegt Van Den Berg. De gemeente zou jaarlijks evalueren, maar dat gebeurt volgens de wijkraad onvoldoende. De raad stelt voor om bij het Groenedijkplein in de toekomst alsnog een vuurwerkvrije zone te realiseren.

“We kunnen niet vast blijven houden aan één succes (preventief werken met buurtjongeren en buurtvaders red.), maar zien graag oplossingen uitgerold worden die effect hebben op heel de wijk”, aldus Van Den Berg.

De raad pleit daarbij niet per se voor meer handhaving, maar voor oplossingen die voorkomen dat de problemen zich telkens verplaatsen in de wijk.