WonenBreburg gaat woningen aanbieden voor spoedzoekers.
WonenBreburg gaat woningen aanbieden voor spoedzoekers. foto Wijnand Nijs

25 woningen voor spoedzoekers bij WonenBreburg

Door: Wijnand Nijs Algemeen

BREDA - WonenBreburg gaat vanaf half april woningen in Breda vrijhouden voor zogenoemde spoedzoekers. Het gaat om woningzoekenden, zowel alleenstaanden als gezinnen, die aantoonbare op korte termijn huisvesting nodig hebben.

WonenBreburg wil dit jaar 25 spoedzoekers kunnen plaatsen, vanaf 15 april heeft de corporatie concreet 1 woning vrij. De spoedzoekers krijgen een tijdelijk huurcontract van twee jaar, waarin ze verder kunnen zoeken naar een andere woning.

WonenBreburg neemt de maatregel omdat op de krappe woningmarkt en met de bestaande woonruimteverdeling niet altijd snelle, passende opties voor woonruimte zijn. "Zeker niet wanneer een woningzoekende met een dringende huisvestingsbehoefte, een zogenaamde spoedzoeker, weinig tot geen inschrijftijd heeft opgebouwd", aldus de corporatie. 

Caroline Timmermans, bestuurder WonenBreburg: "Naast de snellere huisvesting van de spoedzoeker, is een doel voor WonenBreburg ook om het verhaal achter de spoedzoeker in beeld te krijgen. Wie is die Tilburgse of Bredase spoedzoeker nu eigenlijk? Zo kunnen we na afloop van deze pilot bepalen of WonenBreburg structureel spoedzoekers een woning gaat bieden en weten we welke kenmerken deze woningen moeten hebben."

Woningen voor de spoedzoekers komen uit de bestaande woningvoorraad. "Samen met de wijkteams hebben we een aantal woongebouwen aangewezen zodat er spreiding is in de wijken en woningen gefaseerd beschikbaar komen. Als daar een woning vrij komt omdat iemand verhuist, dan wordt deze aangeboden voor spoedzoekers, via loting", meldt de corporatie. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet de spoedzoeker aan een aantal criteria voldoen. "We zijn ook vooral benieuwd naar zijn of haar verhaal bij de spoedsituatie. Half april wordt de eerste woning geadverteerd, via de reguliere kanalen van Woning in Zicht en Klik voor Wonen."

Aan de toewijzing van woningen zitten wel een paar voorwaarden. Zo moeten de spoedzoekers een inschrijving bij Klik voor Wonen of Woning in Zicht hebben van maximaal 1,5 jaar, niet eerder een woning hebben geweigerd en binding met Breda of Tilburg hebben. Voor het verhuren van de woningen gelden de regels van het passend toewijzen. Ook mogen de spoedzoekers niet eerder gebruik gemaakt hebben van de spoedzoekersregeling. De zoekers krijgen een contract voor bepaalde tijd. "En de kandidaat is zich bewust van eigen verantwoordelijkheid bij het zoeken van een reguliere woning."

De aangeboden woningen zijn eengezinswoningen én appartementen, variërend met één of meer slaapkamers. Het gaat om sociale huurwoningen. "Ook gezinnen in een spoedsituatie kunnen dus bij ons terecht."

Het besluit tot het starten van deze pilot is in Tilburg eerder genomen in het kader van de prestatieafspraken Convenant Wonen 2019. WonenBreburg voert het zowel in Tilburg als in Breda in.