Afbeelding
Foto: Humphrey Hekhuizen

Nieuwe Veste haalt alle boeken met Zwarte Piet uit de collectie

Door: Ruud Smolders Algemeen Uitgelicht

BREDA - Nieuwe Veste gaat de bibliotheekcollectie Sinterklaas aanpassen. Alle boeken waarin Zwarte Piet een rol speelt worden gefaseerd verwijderd uit de collectie. 

Het Sinterklaasfeest staat weer voor de deur. Daarmee staat ook de discussie over Zwarte Piet opnieuw op de maatschappelijke agenda staan. ‘’Nieuwe Veste is er voor iedereen en wil dat iedereen zich welkom voelt’, zegt directeur Gertjan Endedijk. ‘’Onze maatschappelijke taak en de discussie over Zwarte Piet leidt tot kritisch kijken naar onze bibliotheekcollectie. De collectie wordt daarom zo ingericht dat er recht wordt gedaan aan de actualiteit en tegelijkertijd onze boodschap van inclusie en diversiteit wordt onderstreept.’’

“Nieuwe Veste staat voor een inclusieve samenleving en daar hoort bij dat kinderfeesten gevierd moeten kunnen worden zonder dat bepaalde bevolkingsgroepen zich buitengesloten, gekwetst of gediscrimineerd voelen”, aldus Endedijk. “Wij hebben hierom besloten om in onze collectie alleen nog boeken met roetveegpieten of regenboogpieten te behouden.” Dat besluit sluit aan bij wat vanaf dit jaar door het Sinterklaasjournaal wordt uitgezonden.

Welke boeken verdwijnen

Alle boeken waarin Zwarte Piet een rol speelt worden in fases verwijderd uit de collectie. Naast beeldmateriaal wordt er ook gekeken naar de benaming van het hulpje van Sinterklaas. Dit moet Piet zijn, geen Zwarte Piet. Wanneer het om beeld gaat wordt er vooral gekeken of het om een stereotype of karikatuur gaat. Ook mag een oordeel over de Zwarte Pietendiscussie niet zichtbaar zijn in de kinderboeken. 

Het besluit van de Nieuwe Veste geldt ook voor alle scholen die meedoen aan ‘Bibliotheek op school’. Daar zal de leesconsulent van Nieuwe Veste alle bibliotheekboeken op school over Sinterklaas bekijken en alleen de boeken in de collectie houden die voldoen aan de nieuwe richtlijnen. Daarnaast zal de leesconsulent de eigen collectie van de school bekijken en hierover adviseren. Het is uiteraard de beslissing van de school zelf of ze deze boeken in de eigen collectie wil houden.  

Het vervangen van de boeken is een kostbare onderneming. Daarom kiest Nieuwe Veste ervoor om dit gefaseerd te organiseren. De collectie is reeds kritisch bekeken en er is al een eerste schifting gemaakt