Tiny houses, foto ter illustratie
Tiny houses, foto ter illustratie Foto: Shutterstock

Een Tiny House bouwen? Vanaf vandaag kun je voor vragen terecht bij een nieuw Woonloket

Door: Hanneke Marcelis Algemeen

BREDA - Het loket bijzondere woonvormen is vanaf vandaag geopend. Met de lancering van het woonloket wil de gemeente Breda voortaan een beter aanspreekpunt hebben voor initiatiefnemers die op een ‘nieuwe’ manier willen wonen, zoals Tiny Houses.

Er melden zich bij de gemeente Breda steeds meer initiatiefnemers voor bijzondere woonvormen, nieuwe woon(zorg)concepten en zelfbouw bij de gemeente. Het gaat dan zowel om bewoners, marktpartijen als om corporaties. Deze initiatieven hebben soms moeite om via het reguliere systeem de weg te vinden.  

De gemeente Breda heeft samen met BUas onderzoek gedaan naar de realisatie van een woonloket om dergelijke initiatiefnemers beter te kunnen helpen. Dat woonloket is vanaf vandaag geopend. “Woonvormen waarvoor reeds beleid is gemaakt of een ambtelijk traject is ingericht, zoals bijvoorbeeld CPO, WonenWelzijnZorg en transformatie van leegstand, verwijzen we natuurlijk naar de desbetreffende contactpersonen. Initiatieven voor overige nieuwe woonvormen, zoals bijvoorbeeld Tiny Houses, innovatieve bouwmethodes, kunnen nu terecht bij het woonloket”, laat wethouder Quaars weten. Hoewel het woonloket ervoor moet zorgen dat initiatiefnemers beter worden doorverwezen, is het loket niet voor alle huidige problemen een oplossing, benadrukt de wethouder. “Het nieuwe loket is geen oplossing voor problemen zoals het gebrek aan gemeentelijke locaties en ambtelijke capaciteit en prioriteit.”

Het Woonloket Bijzondere Woonvormen is vanaf 1 maart te bereiken via www.breda.nl. Ook zal er een maandelijks spreekuur komen.