Afbeelding
Foto: BredaVandaag

Jarenlange werkzaamheden aan Nieuwe Mark van start

Door: Hanneke Marcelis Algemeen

BREDA - De werkzaamheden van Fase 1 van de aanleg van de Nieuwe Mark zijn vandaag van start gegaan. En dat betekent een lange periode van omrijden voor veel Bredanaars. De omleidingsroutes die vandaag zijn ingesteld zijn voor deel 1 van de werkzaamheden en gelden tot juli 2023.

Bestuurders moeten maandagochtend nog even wennen aan de omleidingsroutes in de binnenstad. Nu het werk aan fase 1 van de aanleg van de Nieuwe Mark is begonnen, is de Markendaalseweg tussen de Waterstraat en Baronesbrug afgesloten. Omrijden kan via de Fellenoordstraat en de Tramsingel. Bestuurders die vanochtend vast kwamen te staan bij de afsluitingen, kregen een flyer mee waarop de omleidingsroutes staan aangegeven. Verder worden ze geadviseerd om de vele gele omleidingsborden goed in de gaten te houden.


De vele omleidingen die het gevolg zijn van de werkzaamheden aan de Nieuwe Mark zullen nog lange tijd in stand blijven. Het eerste deel van de eerste fase van de aanleg van de Nieuwe Mark duurt namelijk tot juli 2023. De gehele fase 1 van de aanleg duurt tot eind 2024. Voor bestemmingsverkeer zijn er aangepaste omleidingsroutes ingesteld. Fietsers en voetgangers ervaren geen hinder. Voor fietsers is met gele verf een tweerichtingenfietspad gemaakt. De gemeente Breda zet erop in om winkels en woningen tijdens de werkzaamheden zo goed mogelijk bereikbaar te houden. Ook parkeergarages De Prins, Concordiastraat, De Barones, Q-Park, Arsenaalpad en Gasthuisvelden blijven, soms via omleidingsroutes, bereikbaar.

Tekst gaat verder onder de foto


Het tijdelijke fietspad - BredaVandaag

Werkzaamheden
Fase 1 van het project betreft het verdiepen van de Nieuwe Mark vanaf de Haven tot de Waterstraat. Ook wordt de Tolbrug gesloopt en vervangen en worden de Baronesbrug en Minderbroederbrug aangepast zodat boten er straks onderdoor kunnen varen. De eerste fase is opgeknipt in drie delen. Het eerste deel is het gebied vanaf het kruispunt Markendaalseweg / Karnemelkstraat tot aan de brug naar parkeergarage de Barones. Het tweede deel loopt van de Tolbrug tot aan de brug naar de ingang van parkeergarage De Barones. Het derde deel betreft werkzaamheden in de Minderbroederstraat bij Hotel Nassau. Tijdens de eerdere werkzaamheden aan de haven is al rekening gehouden met de aanleg van de Nieuwe Mark. Zo zijn de damwanden destijds al diep de grond in geslagen, zodat die nu gebruikt kunnen worden. Zonder tegenslagen zal de gehele Fase 1 eind 2024 klaar zijn.

Voor omwonenden wordt bij het eerste deel van fase 1 vooral in juli 2022 overlast verwacht, omdat er dan sloopwerkzaamheden zijn. Er is dan geluidsoverlast, maar ook stofhinder en trillinghinder. Bij een groot deel van het werk, zoals bijvoorbeeld het betonwerk en het aanbrengen van prefab betonelementen wordt geen overlast verwacht. Het baggerwerk dat in december en januari wordt uitgevoerd kan voor geuroverlast zorgen. De planning is dat er in mei 2023 gestart kan worden et het bestratingswerk en de inrichting van de openbare ruimte, waarna deel 1 van Fase 1 in juli 2023 kan worden afgerond.

Miljoenenproject
Het doortrekken van de Nieuwe Mark is een kostbaar project. De gemeente Breda heeft er 18 miljoen euro voor uitgetrokken. De aanleg zal vele jaren in beslag nemen. De verwachting is dat er in 2025 een start kan worden gemaakt met de aanleg van Fase 2. Dat gaat over het deel van de rivier achter de Markendaalseweg / The Marker inclusief de aanleg van een nieuwe brug over de Markendaalseweg. Wanneer dat is afgerond, kan Fase 3 beginnen. Dat is de laatste fase van het project, en zorgt ervoor dat de rivier naast de ‘witte huisjes’ ter hoogte van de Vredenburchsingel weer in de singel uitkomt.