Afbeelding
Foto: Leger des Heils

Leger des Heils zoekt collectanten in Breda

Door: Bregje Kop Algemeen

BREDA - Het Leger des Heils is op zoek naar collectanten in Breda voor de jaarlijkse collecteweek van 28 november tot en met 3 december 2022. Alleen met de hulp van vrijwilligers is het voor de organisatie mogelijk op buurtniveau activiteiten te blijven organiseren om sociale uitsluiting en eenzaamheid te bestrijden.

In deze complexe tijden, waarin armoede en uitsluiting als gevolg van economische omstandigheden steeds vaker voorkomen, is financiële hulp harder nodig dan ooit. “Steeds meer mensen zijn op zichzelf teruggeworpen en niet iedereen redt het alleen”, aldus het Leger des Heils. “Wij zetten alles op alles om zorg en ondersteuning te kunnen blijven bieden, want de behoefte aan contact en directe hulp blijft enorm.”

Het Leger des Heils heeft door heel Nederland meer dan honderd buurthuiskamers. Deze zijn bedoeld voor de directe omgeving en toegankelijk voor iedereen. Mensen kunnen daar terecht voor een kopje koffie, een spelletje, een maaltijd, een (pastoraal) gesprek, zingevingsvragen of bijvoorbeeld tweedehands kleding. Op steeds meer locaties wordt ook schuldhulp en huiswerkbegeleiding geboden, aangevuld met lokale activiteiten.

Het doel hiervan is om mensen uit een sociaal isolement te halen of dit isolement te voorkomen. “Zeker voor mensen met minder bestedingsruimte is zo’n locatie vaak echt een vangnet. In deze buurthuiskamers kunnen buurtbewoners elkaar leren kennen, waardoor gewerkt wordt aan hun sociale netwerk en bovendien de buurt wordt versterkt.”

Het overgrote deel van deze buurthuiskamers is niet gesubsidieerd, waardoor het bestaan volledig afhankelijk is van giften en donaties. Het Leger des Heils organiseert daarom een landelijke collecteweek, dit jaar van 27 november tot en met 3 december. De hulp van vrijwilligers is daarbij keihard nodig. Aanmelden kan hier.