Afbeelding
Foto: Shutterstock

Jeugdfonds steunt ouders financieel: ‘Al 1750 kinderen geholpen in 2022’

Door: Hanneke Marcelis Algemeen

BREDA - Ieder kind moet de kans krijgen om op een club te zitten. Of dat nou bij een sportclub is, op scouting, of bij een vereniging die draait om muziek, theater of dans. Dat is de missie van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Breda. Het Jeugdfonds betaalt daarom de contributie van kinderen wiens ouders weinig te besteden hebben. Daarmee worden dit jaar al 1750 kinderen geholpen. En als het aan het Jeugdfonds ligt, worden dat er nog veel meer.


Kinderen die in armoede leven krijgen niet de kansen die voor leeftijdsgenootjes vanzelfsprekend zijn. Zo is het voor hun ouders vaak lastig om de contributie voor verenigingen te betalen. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Breda zet zich in voor deze gezinnen. Doordat het Jeugdfonds de kosten voor de contributie of het lesgeld en benodigde spullen betaald, kunnen kinderen die opgroeien in armoede meedoen aan sport, culturele lessen en hun zwemdiploma behalen. “Meedoen aan sport of cultuur helpt een kind zich fysiek, mentaal en sociaal optimaal te ontwikkelen. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling en toekomst van het kind, maar ook voor het gezin en uiteindelijk voor de hele samenleving”, legt Carolien Lageuse namens het Jeugdfonds Sport & Cultuur Breda uit


Alleen al dit jaar heeft het Jeugdfonds Sport & Cultuur hiermee in Breda 1750 kinderen geholpen. En als het aan het Jeugdfonds ligt, worden dat er nog meer. Via zoveel mogelijk kanalen proberen zij ouders met een laag inkomen te bereiken om steun aan te bieden.


Armoede
In 2020 groeiden er in Breda 3360 kinderen van 4-18 jaar en 780 kinderen van 0-4 jaar op in een gezin dat moet rondkomen van een bestaansminimum. Dat is bijna 1 op de 9 kinderen. En de huidige energiecrisis en hoge inflatie zorgen voor financiële problemen bij steeds meer gezinnen. Het dagelijks leven was in augustus 2022 13,6% duurder in vergelijking met augustus 2021. Jeugdfonds Sport & Cultuur Breda vreest dat ouders hierdoor gaan bezuinigen op sportclubs, muziek, dans en cultuur voor de kinderen en jongeren. Nu al kunnen gemiddeld 2 tot 3 kinderen per klas niet op bijvoorbeeld voetbal, streetdance, judo of muziekles. De verwachting is dat dit aantal toeneemt. Met onder andere de campagne ‘Kies een club’, vraagt Jeugdfonds Sport & Cultuur Breda aandacht voor de mogelijkheid om het lidmaatschap of de contributie te betalen voor gezinnen die dit zelf niet kunnen, want meedoen blijft belangrijk.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Breda heeft genoeg budget om voor nog meer Bredase kinderen de contributie voor hun vereniging te betalen. Ook mensen die recentelijk minder te besteden hebben, kunnen dus voor steun bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur Breda terecht. “Wij krijgen steun vanuit de gemeente, en mogen op rekenen op mooie donaties. Dankzij die steun kunnen wij kinderen van ouders die weinig te besteden hebben, helpen om toch lid te kunnen worden van een club”, legt Carolien Lageuse namens het Jeugdfonds Sport & Cultuur uit. Doneren kan via de website www.jeugdfondssportencultuur.nl/breda. Op diezelfde website kunnen mensen terecht die steun willen aanvragen.

Werkwijze
Stap 1: Ouder vraagt aan een intermediair of hij/zij wil helpen met het invullen van een aanvraag. Een ouder met BredaPas kan zelf een aanvraag indienen.
Stap 2: De intermediair/ouder dient online een aanvraag in.
Stap 3: De intermediair/ouder hoort gemiddeld binnen een week of de aanvraag goedgekeurd of afgekeurd is.
Stap 4: Bij goedkeuring kan het kind sportlessen/cultuurlessen volgen. Met de door ons verstrekte waardebon kunnen er attributen (zoals sportkleding, sportattributen, huur/aanschaf instrument) aangeschaft worden. Wij betalen de contributie of het lesgeld direct aan de club of lesgever. Ook de attributen worden n.a.v. het inleveren van de waardebon rechtstreeks betaald aan de winkel. Er wordt geen geld rechtstreeks uitgekeerd aan ouders.