Afbeelding
Foto: Breepark

Breepark wordt noodopvanglocatie voor 500 asielzoekers

Door: Hanneke Marcelis Algemeen Uitgelicht

BREDA - Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) opent volgende week een tijdelijke noodopvanglocatie in evenementenlocatie Breepark. De locatie zal zes weken gebruikt worden als noodopvang voor maximaal 500 mensen. Zij worden hier ondergebracht wanneer andere opvanglocaties van het COA vol zitten.

Reden dat COA deze tijdelijke noodopvang voor asielzoekers opent in Breda is de verwachte hoge instroom van vluchtelingen de komende periode en de sluiting van andere tijdelijke locaties elders in het land. Dit heeft mogelijk tot gevolg dat er een tekort aan slaapplaatsen ontstaat in onder andere Ter Apel, waardoor er mogelijk mensen op straat moeten slapen. COA zoekt locaties die snel te openen zijn en kunnen dienen als overbruggingslocaties tot nieuwe langdurige opvanglocaties geopend worden. 

COA acht de evenementenhal van Breepark een geschikte locatie voor deze vorm van tijdelijke noodopvang. Of deze locatie ook daadwerkelijk gebruikt gaat worden en voor hoeveel mensen, hangt dus af van de nood. Er zal totaal ruimte zijn voor 500 mensen. Het gaat hierbij om een brede doelgroep (gezinnen, mannen en vrouwen) en om een sobere opvang die bestaat uit bed, bad en brood. De gemeente Breda verleent hiervoor een tijdelijke omgevingsvergunning.

Schrijnende beelden
“We willen mensen in nood niet in de kou laten staan en buiten laten slapen”, stelt wethouder wonen en inburgering, Arjen van Drunen. “Iedereen kan zich de schrijnende beelden van een overvol opvangcentrum in Ter Apel nog herinneren, herhaling daarvan willen we voorkomen. Het college heeft daarom besloten gehoor te geven aan het verzoek van het COA om mee te werken aan het mogelijk maken van tijdelijke noodopvangplekken in Breepark. Met deze tijdelijke overbruggingslocatie, kunnen we hopelijk voorkomen dat er mensen noodgedwongen buiten moeten slapen.”

Bestuurslid Joeri Kapteijns van het COA: “De opvangnood is nu al hoog en de verwachting is dat die in de komende weken nog hoger zal worden. Daarom zijn we ontzettend blij met deze tijdelijke overbruggingslocatie, waarmee we hopelijk kunnen voorkomen dat er mensen noodgedwongen buiten moeten slapen. Breda biedt al opvang aan alleenreizende minderjarigen en werkt bovendien aan langdurige opvang. Daarmee levert de gemeente een belangrijke bijdrage om mensen die hebben moeten vluchten een veilige plek te bieden.”

Omwonenden
De direct omwonenden, ondernemersverenigingen uit de directe omgeving, betrokken wijk- en dorpsraden en ondernemers op Breepark worden of zijn geïnformeerd en uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst op 11 april. Er zal gedurende de noodopvang contact worden onderhouden tussen de direct omliggende bedrijven en inwoners, COA en de gemeente. Het COA is verantwoordelijk voor het beheer van de opvanglocatie. Er zijn verschillende afspraken gemaakt met het COA. Eén van de afspraken is dat er geen asielzoekers geplaatst worden, waarvan al bekend is dat ze op een andere locatie voor overlast hebben gezorgd. Daarnaast is de afspraak dat overlastgevers per direct worden verplaatst.

Langdurige opvang
Het Rijk heeft gemeenten dringend opgeroepen om 19.000 opvangplekken aan te bieden voor het groeiend aantal mensen dat in Nederland asiel aanvraagt. Gemeente Breda heeft de opgave op zoek te gaan naar passende locaties voor langdurige opvang van asielzoekers. Het gaat hierbij om ongeveer 675 plekken. Met de opvang van alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV) in de Koepel biedt Breda nu 100 plekken. Daarnaast huisvest Breda 577 Oekraïners. Mogelijke extra locaties die voor de resterende plekken door COA en gemeente worden onderzocht zijn niet direct gereed. “Met de medewerking aan deze tijdelijke noodopvang kunnen we onze bijdrage leveren aan een oplossing voor de nood op dit moment”, aldus de gemeente.