Breepark vanuit de lucht
Breepark vanuit de lucht Foto: Breepark

Drie incidenten noodopvang Breepark: Gemeente scherpt beveiliging aan

Door: Ties de Bakker Algemeen

BREDA - De noodopvanglocatie in Breepark opende precies twee maanden geleden haar deuren voor asielzoekers. Dit was nodig omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel vol zit. Het college van B&W maakte vorige week de balans op: ‘’We zijn geschrokken van een aantal incidenten, daarom hebben we de afspraken met Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) flink aangescherpt’’, laten zij weten in een brief aan de raad. 

Na een dringend verzoek van staatssecretaris Eric van der Burg (Justitie en Veiligheid, VVD) opende gemeente Breda de noodopvanglocatie te Breepark op 29 september. Eerst was er plek voor 75 asielzoekers, vanaf 11 oktober werd dat opgeschaald naar 150. Ongeregistreerde asielzoekers kunnen hier een paar dagen terecht, voordat zij overgebracht worden naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. In totaal hebben 550 mensen hier tijdelijk een dak boven hun hoofd genoten. De opvang in Breepark loopt echter nog niet geheel vlekkeloos, laat het college weten in hun kwartaalreportage over de opvang van vluchtelingen in Breda. Meerdere incidenten hebben de afgelopen weken plaatsgevonden in de opvanglocatie zelf en in de omgeving.

Interne incidenten

Binnen de noodopvang in Breepark hebben drie incidenten plaatsgevonden de afgelopen weken. Zo is er een onderlinge vechtpartij tussen asielzoekers geweest, hebben een aantal asielzoekers zich agressief gedragen tegenover de beveiliging en heeft iemand een diefstal gepleegd, waarvoor hij/zij is aangehouden. In alle drie de zaken zijn de betrokkenen direct overgeplaatst naar Ter Apel. 

Incidenten omgeving

Uit contact met de omgeving maakte de gemeente op dat meerdere medewerkers van naastgelegen bedrijven zich weleens onveilig hebben gevoeld door het gedrag van asielzoekers. Zo is er een medewerker ‘onheus bejegend’ door drie asielzoekers tegelijk. Ook hebben meerdere asielzoekers intimiderend gedrag vertoond bij een aantal ondernemingen uit de buurt.

Acties gemeente

‘’Het college is geschrokken van bovenstaande incidenten’’, luidt de reactie van het college. Zij zijn dan ook tot actie overgegaan, door het belang van veiligheid nogmaals te benadrukken bij het COA: ‘’We hebben de afspraken flink aangescherpt. Niet alleen op de locatie zelf, maar ook in de omgeving.’’

Het college maakte aanvullende afspraken met het COA over meer beveiligingspersoneel, straatcoaches en boa’s in de buurt van de locatie. De straatcoaches is gevraagd een proactieve en zichtbare rol op te pakken, zij fungeren nu als aanspreekpunt voor de ondernemers uit de buurt. Ook moeten zij asielzoekers aanspreken op hun gedrag. Verder moet het COA de asielzoekers beter voorlichten en duidelijker communiceren wanneer zij verkeerd gedrag vertonen. Als laatste is de samenwerking met de politie, handhaving en interne beveiliging aangescherpt.

Structurele oplossing

Wethouder Van Drunen geeft eigenlijk de voorkeur aan een structurele oplossing, liet hij in september weten aan BredaVandaag. “We verlenen onze medewerking aan deze tijdelijke noodoplossing, maar geven de voorkeur aan een locatie die voor langere duur beschikbaar is. Daarom blijven we ook met het COA werken aan de locatie aan de Heerbaan.”

De gemeente heeft inmiddels een bestuursovereenkomst gesloten met het COA over de huisvesting van maximaal 264 asielzoekers in het pand aan de Heerban, over een periode van tien jaar. De aanvraag voor de vergunning om het pand te verbouwen is in behandeling. In de kwartaalrapportage meldt het college dat zij streven de deuren van de locatie aan de Heerbaan in 2025 te openen. 15 november is er een informatieavond geweest voor omwonenden.