Afbeelding
Foto: Bas Hoefeijzers

Column Bas Hoefeijzers: ‘Bouwen aan bedrijven in een park’

Door: Bas Hoefeijzers Column

(advertorial) - Breda bouwt aan een Stad in een Park waar het fijn wonen, verblijven én werken is. De gemeente helpt daar graag aan mee.

Breda bouwt op verschillende manieren aan die groene, toekomstbestendige stad. Een buurtcomité maakt een plan om meer speelruimte voor kinderen te maken, een huurder plant een boom, asfalt wordt vervangen door waterdoorlatende grasbetonstenen en een Bredase dakdekker legt een proeftuin groene daken aan. Er zijn verschillende motivaties om te bouwen aan die Stad in een Park. Sommigen maken zich zorgen over achteruitgang in biodiversiteit, anderen herkennen de wateroverlast. Veel mensen willen echter gewoon graag bouwen aan een aantrekkelijke woon- en werkomgeving. Alle motivaties zijn goed! 

Op bedrijfspercelen liggen ook kansen. Net als in de openbare ruimte hebben we onder invloed van parkeerruimte en lage onderhoudsbudgetten in de afgelopen decennia alles dicht getegeld. Het effect is dat de buitenruimte weliswaar functioneel, maar eerlijk gezegd ook gewoon grijs en kaal is geworden. Op veel plekken in Nederland zijn we daarom aan het Tegelwippen. Ook in Breda zijn er initiatieven gestart om op bedrijventerreinen aan de slag te gaan met vergroenen. Soms gaan ondernemers zelf aan de slag met het afzagen van regenpijpen, soms gaat de beheerder van een verzamelpand aan de slag met het aanzicht van de buitenruimte en soms neemt de bedrijvenvereniging het voortouw om een gezamenlijke groenvisie te maken.

In afgelopen periode hebben Platform BV Breda en gemeente Breda de handen ineen geslagen om deze beweging verder te stimuleren. Zo kunnen individuele ondernemers gebruik maken van een gemeentelijke subsidieregeling ‘water en groen’ voor maatregelen als het weghalen van verharding, afkoppelen van regenpijpen, aanbrengen van groene daken en planten van een geveltuin. Naast subsidie voor maatregelen kunt u ook een bijdrage voor een groen ontwerp aanvragen. Op die manier kunt u schetsen laten maken die nodig zijn om bijvoorbeeld met directie of pandeigenaar in gesprek te kunnen gaan.

Naast deze individuele subsidie is er ook een collectieve subsidie. Voor clusters van meer dan tien bedrijven is het mogelijk om een gezamenlijke groenvisie uit te werken. Met die procesgeld kunt u gezamenlijk een bureau inhuren om toe te werken naar een gezamenlijke groene uitstraling met bijbehorende vervolgafspraken. U kunt hierover contact opnemen met het subsidieloket of ondernemersloket (BredaBusiness).

Breda bouwt samen met inwoners en ondernemers aan een Stad in een Park. En de gemeente is daarin slechts één van de partners. Gemeente Breda is immers geen eigenaar van bedrijfspercelen en bezit op bedrijventerreinen vaak maar 10% van de grond. We zijn daarom afhankelijk van samenwerking om de doelen te behalen.

Schroomt u niet om uw idee te delen? Misschien kunnen we elkaar helpen! 

Meer weten over de subsidies ‘water en groen’ voor bedrijven? Ga dan naar BredaBusiness.com en check de subsidiepagina. Neem ook gerust contact op via de site om de mogelijkheden zoals maatwerk te bespreken.

Deze column is een advertorial van BredaBusiness