Marit Kersten, werkgeversadviseur Zorg & Schoonmaak.
Marit Kersten, werkgeversadviseur Zorg & Schoonmaak. Foto: Marit Kersten

Column Marit Kersten: ‘Zorg voor nieuwe Bredanaars’

Door: Marit Kersten Column

Advertorial - De zorgsector is één van de meest cruciale pijlers van onze samenleving. En juist deze sector loopt helemaal vast door een chronisch personeelstekort. De vraag naar zorgprofessionals is nog nooit zo groot geweest en zal de komende jaren nog toenemen. Tegelijkertijd is er een grote groep mensen die moeite heeft een baan te vinden. Doordat ze geen diploma’s hebben, geen passende werkervaring hebben, of de taal onvoldoende spreken.

Nieuwe Bredase inwoners bijvoorbeeld: over het algemeen enorm gemotiveerd om aan het werk te gaan. Vaak zijn zij echter onbekend met Nederlandse gewoontes en tradities, werkcultuur en uiteraard de taal. Dit maakt de stap naar betaald werk erg ingewikkeld. Daarnaast komt het regelmatig voor dat de juiste papieren ontbreken of diploma’s kwijt zijn geraakt tijdens hun vlucht uit het land van herkomst. En daar komt onze dienstverlening om de hoek kijken. Want juist voor deze groep is passend werk zo belangrijk. Zo kunnen ze sneller een bestaan opbouwen in Nederland, de taal leren en deelnemen aan de maatschappij. En zo een goed voorbeeld geven aan hun kinderen.

Binnen de Zorgschool Breda bieden we, in samenwerking met werkgevers en opleiders in de zorg, trajecten voor werkzoekenden die lastiger aan een baan komen. We geven mensen de kans om rond te kijken, te ontdekken wat zij leuk vinden en waar zij passen. Heeft iemand geen werkervaring? Dan kijken we naar de drijfveren en beginnen we met kleine stapjes. Kandidaten maken kennis met verschillende werkgevers en gaan samen op zoek naar passende functies. We zien ook veel nieuwkomers met ervaring in de zorg. Bij deze groep richten we ons meer op basale vaardigheden die nodig zijn om hier aan het werk te gaan, zoals taallessen en stages om de werkcultuur eigen te maken. Ook de perceptie van zorgwerkgevers en hun personeel is van cruciaal belang om nieuwe werknemers goed te laten landen. Zo zetten we in op het trainen van werkbegeleiders om zorgorganisaties op weg te helpen en meer begrip voor nieuwe medewerkers en hun achtergrond te creëren. 

De afgelopen jaren hebben we al mooie stappen gezet Een paar maanden geleden zijn bijvoorbeeld negen nieuwkomers gestart met een traject om aan de slag te gaan in de thuiszorg. Naast taallessen en theorie liepen de deelnemende dames ook stage bij verschillende organisaties. Na afronding van dit traject tekent het merendeel van de deelnemers een contract bij één van de zorgaanbieders. Het succes van zulke trajecten zit vooral in de betrokkenheid van alle partijen. 

Heb jij als werkgever een tekort aan personeel? Denk dan ook eens aan nieuwe Bredanaars. Mogelijk hebben ze iets meer begeleiding nodig, maar wat je ervoor terug krijgt, is veel waard: loyale werknemers die enorm gemotiveerd zijn. Samen kunnen we een positief verschil maken in de levens van nieuwkomers en de zorgsector versterken! Zo blijven we bouwen aan onze stad, de plek waar iedereen een kans krijgt om te schitteren.

Deze column is een advertorial van BredaBusiness

Contact:
Marit Kersten, werkgeversadviseur Zorg & Schoonmaak.
mm.kersten@breda.nl
06-11536342