Duurzame ontwikkelingen station Breda

Economie trein

SPOORBUURT - De NS en Prorail onderzoeken of het station Breda duurzamer kan worden en meer energie kan besparen. Om een groener station te creëren doen zij in het kader van het project Via Breda een studie naar warmte/koude opslag.

"De studie is nog heel pril in Breda", zegt de woordvoerster van de NS. “We hebben nog geen concrete plannen voor het groener maken van het station. De resultaten van de studie en de wensen van de afnemers gaan bepalen of er uiteindelijk iets concreets mee gaat gebeuren. In de plannen voor het nieuwe station in Breda is in ieder geval nog geen energiebesparende regeling opgenomen.”

De warmte/koude opslag houdt in dat energie wordt opgeslagen in de vorm van warmte of koude in de bodem. Omdat er waterhoudende lagen in de bodem zitten, kan daarin de warmte en koude opgeslagen worden. In de zomer kan het koele grondwater gebouwen koud houden, en het opgewarmde water wordt in de winter gebruikt om gebouwen te verwarmen.

In Utrecht bestaan al wel concrete plannen voor het station. Daar start in februari de bouw van glazen kappen met geïntegreerde zonnecellen op de perrons. Daarnaast wil de NS een bijdrage leveren aan een beter klimaat door in het vervolg de treinen sneller te laten optrekken en de motoren op de stations zo snel mogelijk uit te schakelen.