Afbeelding
Foto: Teun Hoornick

Pact om kloof in de stad te verkleinen ondertekend

Door: Bregje Kop Economie

BREDA - Verschillende Bredase partijen en het Rijk hebben vandaag deel 3 van het Pact van Breda ondertekend. Dit programma zal de komende twintig jaar een grote bijdrage gaan leveren aan het verhogen van de kansengelijkheid in de stad. De ondertekening markeert de start van dit programma. 

“Vandaag hebben we een unieke stap gezet”, aldus wethouder Arjen van Drunen. “Hiermee laten we zien dat we de komende twintig jaar gaan werken aan een stad waar iedereen gelijke kansen heeft. Met onderwijs, woningcorporaties, maatschappelijke partners en bewoners gaan we doen wat er nodig is om de kloof in de stad te verkleinen en om ervoor te zorgen dat iedereen de kans krijgt zich te ontwikkelen zoals die graag wil.”

Verbeter Breda
De ondertekening van deel 3 van het Pact van Breda, maakt onderdeel uit van Verbeter Breda. Het programma Verbeter Breda werkt aan gelijkere kansen in de stad. Alle Bredase kinderen en jongeren van nu moeten de kans krijgen om te kunnen worden wie ze willen zijn. Op die manier kunnen ze als ze volwassen zijn genoeg geld verdienen om in hun basisbehoeften te voorzien. Daarvoor is het belangrijk dat ze in een goed huis in een fijne buurt wonen, en in een gezin waar geen geldzorgen zijn. Verbeter Breda wil het tij in één generatie keren. In 2040 moet iedereen, waar je ook opgroeit in Breda, genoeg kansen kunnen pakken om zelf zijn leven waardevol in te richten.  

Meemakersfestival (Ver)Beter Breda
Deze week organiseren Verbeter Breda en Urban Living Lab het mee-makersfestival (Ver)Beter Breda. Het doel van dit festival is om meer Bredanaars na te laten denken over kansen(on)gelijkheid en de thema’s uit het pact. Gedurende vier dagen worden verschillende activiteiten georganiseerd door verschillende partners uit de stad. Iedereen in Breda, jong en oud, groot en klein, uit alle wijken, is uitgenodigd om gratis deel te nemen aan de activiteiten. De aftrap was gisteren bij Curio. Meer informatie over het Mee-Makersfestival (Ver)beter Breda vind je hier