Bedrijvenpark Rithmeesterpark vanuit de lucht.
Bedrijvenpark Rithmeesterpark vanuit de lucht. Foto: Gemeente Breda

Breda investeert anderhalve ton in ‘toekomstbestendige bedrijventerreinen’

Door: Olaf Knook Economie

BREDA - Breda hecht veel waarde aan het feit dat haar bedrijventerreinen ‘schoon, heel en veilig’ zijn en bovendien ‘klaar voor de uitdagingen van de toekomst’. Daarom verstrekt de gemeente subsidies aan bedrijven die initiatieven nemen om hieraan te werken. De subsidiepot bedraagt 150.000 euro. Bedrijven kunnen tot 1 oktober een subsidieaanvraag indienen.

Breda wil een sterke en veerkrachtige stad zijn. Kortom, klaar voor de toekomst. Dit betekent dat de gemeente haar bedrijven voldoende en passende ruimte wil bieden op toekomstbestendige bedrijventerreinen. Wethouder Arnoud van Vliet (bedrijventerreinen): “We stimuleren met deze subsidieregeling ondernemers om op de Bredase bedrijventerreinen samen aan de slag te gaan. Met de uitdagingen waar we voor staan, zoals de schaarse ruimte, bereikbaarheid, maar ook energietransitie, klimaatadaptatie en de circulaire economie.”

Verbeteren van uitstraling en kwaliteit

Bedrijventerreinen kunnen vanaf 2 april 2024 tot 1 oktober 2024 in aanmerking komen voor deze subsidie als ze werken aan bijvoorbeeld het verbeteren van de uitstraling en kwaliteit. Maar het kan ook gaan om het versterken van de samenwerking op het terrein of initiatieven op gebieden als efficiënt ruimtegebruik, energie, klimaat of circulariteit. Dit betekent dat er financiële ondersteuning beschikbaar is voor zaken als extra schoonmaak- of onderhoudsrondes, het versterken van de organisatie op het terrein, of het uitvoeren van plannen om duurzaamheid of veiligheid op het terrein te verbeteren.

Meer informatie
Wil je meer weten over de subsidieregeling? De hele regeling en de manier waarop bedrijven deze subsidie kunnen aanvragen is te vinden op de website van de gemeente Breda.