Foto Pepijn Nagtzaam
Foto Pepijn Nagtzaam

523 meldingen van vuurwerkoverlast in Breda

BREDA - Meldpunt vuurwerkoverlast.nl heeft volgens de laatste stand 523 meldingen van vuurwerkoverlast ontvangen uit de gemeente Breda.


Vuurwerkoverlast.nl is een initiatief van 30 lokale GroenLinks-fracties. Vorig jaar zijn er in veel gemeenten vuurwerkvrije zone’s ingesteld en ook de afsteektijden ingekort. Vuurwerkoverlast.nl wil met dit meldpunt laten zien hoe groot de vuurwerkoverlast is in Nederland en kijken of de getroffen maatregelen effect hebben.

Landelijk staat de teller op 42.079 meldingen. Van de 523 meldingen komen er 479 uit de stad Breda, 14 uit Prinsenbeek, 13 uit Bavel, 13 uit Teteringen en 4 uit Ulvenhout. GroenLinks meldt dat de meeste klachten over vuurwerkbommen (83%) en stress bij huisdieren (11%) gaan.

De meldingen worden verwerkt in een rapport dat begin 2016 aan de Tweede Kamer en 30 burgemeesters aan zal worden geboden. De website is open tot 3 januari 2016. Tot dan kunnen mensen met klachten over vuurwerkoverlast melding doen.