Ongeval bij de Heerbaan ter hoogte van de Kapelstraat. foto Peter Visser
Ongeval bij de Heerbaan ter hoogte van de Kapelstraat. foto Peter Visser

SP komt in actie: ‘De Heerbaan is geen racebaan’

Algemeen ongeval

BREDA - Ongelukken op de Heerbaan komen regelmatig voor. De snelheidslimiet van 50 km/u blijkt in vele gevallen niet voldoende om racebaantafarelen te voorkomen. De ongevallen met zwaar letsel maken omwonenden bezorgd. Daarom onderneemt de SP actie met een enquête onder buurtbewoners en organiseert ontmoetingen met de buurt.

‘De Heerbaan is geen racebaan’, zo luidt de slogan. Het gemis aan snelheidsverlagende verkeersvoorzieningen op de Heerbaan zou bijdragen aan de verkeersproblematiek. De nabijgelegen Heusdenhoutseweg is al fietsvriendelijk, maar de Heerbaan is dat nog verre van, de eerder geplaatste flitspaal staat er niet meer, constateert de SP. Vorig jaar november en eind september van dit jaar vonden er ongelukken plaats op de Heerbaan.

Maurice Spapens en Pierre van Leent van SP, staan op zaterdag 11 november tussen 10.00 en 14.00 klaar bij winkelcentrum Heusdenhout om met buurtbewoners te praten. Ook kunnen omwonenden participeren via een enquête die bij omliggende straten spoedig is de brievenbus ligt.

Naast de enquête invullen en de actie op zaterdag bezoeken, kunnen buurtbewoners nog meer doen. Spapens licht toe: “Extra hulp is welkom sowieso, zoals aanmelden om te helpen met het plaatsen van 50 kilometerborden op lantaarnpalen.” Daarnaast kunnen mensen erbij stilstaan als bestuurder dat het een weg is met veel overstekende kinderen: “Naar eigen gedrag kijken, elkaar aanspreken en bewustmaken van de verkeerssituatie.”

De SP werkt met de wijkraad van Heusdenhout samen. Dinsdag 28 november om 20.00 uur is een volgende bijeenkomst in buurthuis ‘t Houwke. Tijdens deze informatieavond vindt een evaluatie van de enquête plaats en wordt er gekeken naar de vervolgstappen. De enquête is trouwens ook online invulbaar.