Janet Olde Wolbers

Geboortebos wordt herinneringenbos

BREDA - Na het initiële plan van een geboortebos, kijkt de gemeente naar een bredere aanpak. De mogelijkheid van een herinneringenbos komt daarbij naar voren. Hiermee wil de gemeente iedereen met een bijzondere herinnering de kans geven om een boom te planten.


In samenwerking met Markkant Breda, Staatsbosbeheer en begrafenisondernemer Zuylen is een onderzoek gestart. Aan de hand daarvan en andere voorbeelden uit Nederland, zijn richtlijnen voor de locatie bepaald. De mogelijkheid om het bos binnen een bestaande openbare ruimte te realiseren is daardoor vervallen. Het herinneringenbos komt op bestaande gemeentelijke grond, of grond dat van particulieren wordt gekocht.

De gemeente draagt zorg voor de bekostiging van de grond. De kosten (beheer en administratie) en opbrengsten (verkoop bomen) zorgen voor een sluitende begroting. Tijdens een informatiesessie (datum nader te bepalen) zullen de uitkomsten van het onderzoek en de mogelijkheden (evenals kostenplaatje) gepresenteerd worden.

Ook voor de milieugerelateerde doelstellingen is het bos gunstig. Zo zou het de betrokkenheid van inwoners kunnen vergroten qua natuur en milieu. En daarnaast draagt het project ook bij aan de ambitie om Breda in 2044 klimaatneutraal te maken.

 

 
NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief