eikenprocessierups
eikenprocessierups

Dierplagen van exoten in Breda tegengegaan door gemeente

BREDA - De eikenprocessierups is niet de enige dierplaag die Breda op dit moment kent. De gemeente zet naast het tegengaan van deze vervelende beestjes ook in op het structureel bestrijden van exoten als de reuze berenklauw, alsemambrosia en de Japanse duizendknoop. Daarnaast wordt dit jaar ook gewerkt aan beleid dat gaat over de  'omgang met de ganzenproblematiek in de stadsparken en de recreatieve zwemwateren', aldus het college.


Naast de genoemde exoten zorgen op dit moment ook de watercrassula, zonnebaars, amerikaanse rivierkreeft en de Canadese gans eveneens voor overlast. "Daarnaast verwachten we dat de halsbandparkiet de komende jaren ook in Breda verschijnt", geeft het college aan. Op dit moment kiest de gemeente voor bestrijding van de soorten die gevaar leveren voor de volksgezondheid of waarbij het noodzakelijk is om erger te voorkomen. Het bestrijden vergt maatwerk. "Daarnaast zetten wij in op het herstellen van de natuurlijke balans door te werken aan biodiversiteit, zo ook bij de keuze van bomenaanplant. Daarmee maken we de natuur veerkrachtiger." 

Wat betreft de bestrijding van de eikenprocessierups komt het college komende maande met een plan. "Het uit faseren van boomsoorten in de openbare ruimte die geteisterd worden door een plaag is niet aan de orde en wordt gezien als een aller laatste redmiddel bij een onhoudbare situatie. De nadelen van een plaag weegt op dit moment niet op tegen de voordelen van het functioneren van bomen voor de openbare ruimte en de leefbaarheid van de stad. Er wordt verwacht dat er voldoende alternatieve bestrijdingsmethoden zijn/komen om in de komende jaren de plaag te onderdrukken."

Mura Kuijpers

FOTOSERIES 
NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief