Gemeenten slaan alarm: 'Wij moeten zwembaden en bibliotheken gaan sluiten'

BREDA - Paul Depla heeft samen met wethouders van financiën Paul de Rook en Willem-Jan Stegeman namens de veertig Nederlandse steden de noodklok geluid over de financiën van gemeenten. Volgens hen loopt het tekort van de gemeenten ernstig op, waardoor er bezuinigd moet worden op zaken als bibliotheken en zwembaden. En dat termijn het rijk juist een overschot heeft.


Paul Depla is naast burgemeester van Breda ook de voorzitter van de G40. Dat is een stedennetwerk van veertig (middel)grote steden. En in die rol luidde hij vanochtend samen met Paul de Rok en Willem-Jan Stegeman de noodklok via een interview aan het AD

Volgens de drie, die namens de veertig steden spreken, is het tekort van de steden enorm aan het oplopen. De inkomsten van de gemeenten zijn namelijk gelinkt aan de uitgaven van het rijk. En doordat het rijk weinig uitgeeft, komen de gemeenten in de problemen. De enige manier voor de steden om hiermee om te gaan is door te bezuinigen. Maar de velden waarop te bezuinigen valt, zijn de laatste jaren al erg gekrompen. Daardoor zijn bezuinigingen noodzakelijk waar de burgers de dupe van zijn, zoals de sluiting van bibliotheken en zwembaden en het verminderen van onderhoud.

G40

Het belangrijkste doel van het G40-stedennetwerk is het behartigen van de gezamenlijke belangen van de G40-steden op diverse beleidsterreinen richting kabinet,  Eerste en Tweede Kamer en ministeries. De verschillende beleidsterreinen zijn binnen het netwerk ondergebracht in drie pijlers; de Sociale Pijler, de Pijler Economie en Werk en de Fysieke Pijler. 

FOTOSERIES