Gemeente gaat medewerkers inzetten in het amphia ziekenhuis | Bredavandaag | Hét nieuws uit Breda
Foto: Wesley van der linde

Gemeente gaat medewerkers inzetten in het amphia ziekenhuis

BREDA - De gemeente bekijkt momenteel de mogelijkheden om facilitaire medewerkers in te zetten in het Amphia. Dat laat burgemeester Paul Depla zaterdagmiddag weten. Op deze manier hoopt Depla het grote tekort aan ziekenhuispersoneel een beetje in te dammen.


In een brief legt de burgemeester de gemeenteraad de stand van zaken uit. "Door de opgelegde maatregel om iedereen zo veel als mogelijk thuis te laten werken, was het noodzakelijk dat er voor meer dan 1000 personen een thuiswerkplaats beschikbaar zou zijn. Dit is 100% meer dan dat we normaal beschikbaar hebben. Zonder enig probleem hadden we meer dan 1000 personen thuis tegelijkertijd aan het werk."

Doordat er minder mensen in onze gebouwen zijn is er ook minder ruimte behoefte en zijn er minder facilitaire medewerkers nodig. "Vanaf volgende week zullen wij dan ook (tijdelijk) minder ruimtes ter beschikking stellen. Samen met het Amphia kijken we op dit moment of wij onze overcapaciteit van facilitaire medewerkers kunnen inzetten in het ziekenhuis, waar men een groot tekort kent op dit moment. Niet uitgesloten is dat meer gemeentelijke medewerkers hand- en spandiensten, al dan niet vrijwillig, gaan doen in het ziekenhuis."

Hotels

Ook het bedrijfsleven wordt geraakt door de effecten van de maatregelen. "Zo is te zien dat bij de horeca en detailhandel het veel rustiger is dan normaal. Hotels zitten op een bezettingsgraad van onder de 20%, waar men normaal in deze periode ruim 70% à 80% zou moeten kunnen halen", laat de burgemeester in de brief weten. "Ook zien we dat veel MKB bedrijven en toeleveranciers het nu moeilijk hebben. Het ondernemersteam staat in nauw contact met veel bedrijven om in kaart te brengen welke hulpvraag men heeft, maar ook om maatregelen te treffen. Komende week is er een overleg gepland met horecavertegenwoordigers om te bezien, wat wij als lokale overheid kunnen doen om hen te ondersteunen."