Afbeelding
Foto: Remco Zwinkels

West-Brabant gaat substantieel bijdragen aan landelijke opgave voor duurzame energie

Door: Hanneke Marcelis Algemeen

BREDA - De regio West-Brabant gaat tot 2030 2.0 TWh duurzame energie opwekken. Dat staat in de Regionale Energiestrategie (RES). Hierin staan de duurzame energie-ambities tot 2030. De regio draagt zo substantieel bij aan de landelijke opgave voor duurzame energie. 

In de RES staan de keuzes en randvoorwaarden van de zestien West-Brabantse gemeenten, de provincie en het Waterschap beschreven. De regio wil dat de energietransitie haalbaar én betaalbaar is voor alle inwoners. De gemeenten, provincie, waterschappen en netbeheerder blijven de komende jaren samenwerken bij de uitvoering en bij de tweejaarlijkse actualisatie. 

In de RES staan name afspraken over hoe en waar duurzame elektriciteit opgewekt kan worden,  over de beschikbaarheid van duurzame warmte en over de uitbreiding van energie-infrastructuur. Nu de RES  door de regio is afgerond gaat deze naar de overheden in de regio ter besluitvorming. Naar verwachting ligt er in april een besluit en kan de RES 1.0 worden aangeboden aan het Rijk.  

Zon op dak 

De belangrijkste bronnen van duurzame elektriciteit de komende jaren zijn zon- en windenergie. Een groot  deel van de nieuwe opgave zal worden opgewekt met zonnepanelen op daken, een kleiner deel met zonneparken en met 9 tot 12 extra windturbines. Deze verdeling past bij het streven naar het behoud van de kwaliteit van natuur en landschap. De projecten en plannen zijn verdeeld over de gemeenten. Daarnaast is er ook aandacht voor  innovatieve technieken. 

Landschap

Ruim 2.300 inwoners van West Brabant gaven online aan veel waarde te hechten aan het  Brabantse landschap. “We zijn met z’n allen zuinig op het Brabantse  landschap. Veel mensen zijn positief over zonnepanelen op daken” aldus Greetje Bos, voorzitter stuurgroep RES West-Brabant. “Mensen snappen ook de keuze voor  windturbines in clusters en vinden het belangrijk dat zij meeprofiteren in de opbrengst van nieuwe zonne- of  windparken. Deze RES sluit daar goed op aan. We zien ook dat ‘van het aardgas af’ voor veel mensen nog  abstract is. Er zijn nog veel vragen over wat het aanpassen van je eigen woning gaat kosten en over de  energierekening. De verschillende gemeenten in de regio maken momenteel een visie op warmte. Komend  jaar zal daarover veelvuldig worden gesproken, natuurlijk ook met inwoners. Wij verwachten daarnaast van  het Rijk regelgeving en financiering, zodat we de Energietransitie ook daadwerkelijk samen vorm kunnen  geven.”

Landelijke opgave 

De Regionale Energiestrategie volgt uit het landelijke Klimaatakkoord. Hierin hebben het Rijk, de provincies, de waterschappen en de gemeenten afgesproken om 35 TWh duurzame elektriciteit op land op te wekken en om de warmte voorziening in de gebouwde omgeving te verduurzamen. De 30 energieregio’s kijken naar wat er mogelijk is  en presenteren voor juli dit jaar hun plannen. West-Brabant presenteert als tweede regio haar RES 1.0.