Foto: Gemeente Breda

Nieuwe stadswijk Havenkwartier: 500 woningen, werkplekken en horeca

BREDA - Vandaag ondertekenden de gemeente Breda en gebiedsontwikkelaar Amvest de overeenkomst voor de realisatie van Backer+Rueb. De nieuwe stadswijk aan het Havenkwartier in Breda moet een levendige, creatieve en duurzame wijk worden met een mix van ongeveer 500 stadswoningen en appartementen, werkplekken en horeca. In 2024 zal gestart worden met de eerste fase van Backer+Rueb. 


Backer+Rueb wordt hét creatieve district van Breda. Een woonomgeving waar ruimte is voor experiment en vernieuwing, waar je kan wonen en ondernemen en ontmoeting gestimuleerd wordt. Tentoonstellingen, kleinschalige evenementen en culturele festivals vinden plaats in het park, op de kade met horeca en terrassen en in de grote industriële openbare Backer+Rueb hal.

Samen met het naastgelegen Klavers Jansen vormt Backer+Rueb een omvangrijk podium voor de samenwerkende podiumkunsten en de creatieve industrie in Breda. Duurzaamheid vormt een stevige basis voor Backer+Rueb en is verankerd in een aantal belangrijke thema’s als energie, klimaatbestendigheid, aandacht voor biodiversiteit, circulariteit en mobiliteit die elkaar raken en versterken.                                                                                          
“Ik ben heel bij dat we samen met Amvest deze stap kunnen zetten. Een belangrijke stap in de herontwikkeling van het Havenkwartier in de Bredase spoorzone CrossMark”, aldus wethouder Tim van Hof. “Het plan van Amvest voor Backer+Rueb voegt kwaliteit toe aan het gebied. En draagt met de realisatie van ongeveer 500 woningen ook bij aan de woningbouwambities die het College van Breda heeft. Ik ben er van overtuigd dat hier een unieke nieuwe en duurzame woonwijk komt. Ik kijk al uit naar de daadwerkelijke start van de bouw!”

Op korte termijn zal het ontwerp bestemmingsplan voor Backer+Rueb in procedure worden gebracht. In de aanloop naar het nieuwe bestemmingsplan hebben omwonenden, mogelijk toekomstige bewoners en andere belangstellenden meegedacht over hoe Backer+Rueb eruit zou kunnen gaan zien en welke uitstraling de wijk zou kunnen krijgen. In het verdere ontwerpproces zal tijdens regelmatige bijeenkomsten informatie gedeeld worden en kunnen belanghebbenden en belangstellenden blijvend meedenken over de inrichting.

Versneld bouwen

Backer+Rueb is onderdeel van de Strip, het eerste deelgebied van Het Havenkwartier dat tot ontwikkeling komt. De gemeente Breda heeft voor de ontwikkeling van Het Havenkwartier een bijdrage ontvangen uit de subsidieregeling Woningbouwimpuls. Hierdoor is de gemeente Breda in staat om versneld te bouwen om het woningtekort te verminderen. Randvoorwaarde van deze subsidieregeling is dat er in de Strip 50 procent betaalbare woningen gerealiseerd worden. Op gebiedsniveau wordt hier aan voldaan. Backer+Rueb levert daar een belangrijke bijdrage aan. Van de 500 te realiseren woningen wordt 20 procent in het sociale huursegment en 15 procent in het middensegment gerealiseerd.

Naar verwachting wordt in 2024 gestart met de bouw van de eerste fase van Backer+Rueb. De laatste woningen zullen eind 2028 worden opgeleverd.

CrossMark
 
CrossMark Breda staat voor de groei van de stad Breda over de rivier de Mark. De plek waar de spoorzone de Zoete Delta kruist en waar de nieuwe stad gekoppeld wordt aan een grootschalig waterlandschap. CrossMark biedt Breda een kans die slechts weinig Europese steden bezitten. Er is sprake van een te transformeren gebied van ca 150 hectare, gelegen langs de spoorlijn, dichtbij het station en de historische binnenstad. Dit betekent een verdubbeling van de binnenstad tot een nieuw centrumgebied met internationale allure.

Bregje Kop