Foto: Shutterstock

Breda zet nieuwe stap in aanpak tegen tweedeling van de stad: ‘Er is veel energie om aan de slag te gaan’

BREDA - De tweedeling in Breda groeit. Mensen die het goed hebben, krijgen het steeds beter. En mensen die het minder goed hebben, staan stil of gaan zelfs achteruit. Met het pact Verbeter Breda wordt gewerkt aan het tegengaan van die kloof. In januari start de belangrijke tweede stap in dat proces: Het vaststellen van concrete doelen. “Dat is een uitdaging”, geeft wethouder Tim van het Hof meteen toe. “Maar we zien veel energie en betrokkenheid bij alle partners. En dat geeft veel vertrouwen.”


De kloof tussen de verschillende wijken in Breda dichten is een grote uitdaging, beamen zowel wethouder Tim van het Hof als Arjen van Drunen. Maar de presentatie van het eerste deel van het Pact van Breda door de initiatiefgroep Verbeter Breda is voor de zomer een belangrijke eerste stap gezet. In deel 1 van het pact erkennen partners, instanties en inwoners van Breda de huidige problemen. “Er zijn toen meer dan honderd gesprekken gevoerd met allerlei betrokkenen. Dat is een belangrijke eerste stap. Pas als je een probleem samen herkent en samen de ambitie uitspreekt om dit aan te pakken, kun je echt aan de slag”, aldus Van Drunen.

Voor Verbeter Breda staat nu een belangrijke nieuwe stap voor de deur. In januari wordt gestart met deel 2 van het pact. Dan gaan alle partners samen aan tafel in gespreksplatforms om de thema’s die in deel 1 naar voren kwamen uit te werken naar concrete doelen en oplossingsrichtingen. In juni 2022 moeten die concrete doelen op tafel liggen, zodat eind 2022 deel 3 van het pact kan worden afgerond. Deel 3 bestaat dan uit een uitvoeringsagenda op basis van de doelen uit deel 2. “De tweedeling is de stad is niet door één reden ontstaan. En hij is ook niet met één simpele oplossing tegen te gaan. Het vergt echt inzet op de lange termijn”, legt wethouder Van het Hof uit. De wethouders wijzen als voorbeeld naar Rotterdam Zuid. Daar is in 2011 een gelijksoortig traject van start gegaan om de kloof tussen bewoners tegen te gaan. “Zij hebben op de thema’s werk, onderwijs, veiligheid en wonen heel concrete doelen en tussendoelen opgesteld. Daar zie je nu de resultaten van. Dat heeft Breda ook nodig.”

Korte termijn
Dat Verbeter Breda deel 3 pas eind 2022 af zal zijn, wil niet zeggen dat de stad in de tussentijd stil zit. Concrete zaken die voortkwamen uit de gesprekken met bewoners en instanties worden de komende periode al aangepakt in het actieplan 2022-2023. “Zo hebben we in de Hoge Vucht het buurtpunt geopend. En maken we werk van het realiseren van Park Kesteren”, legt Van Drunen uit. Van het Hof vult aan: “We zien na deel 1 van het pact heel veel energie bij alle partners. Zo willen woningcorporaties er echt mee aan de slag, en willen bijvoorbeeld ook projectontwikkelaars en ondernemers hun steentje bijdragen. Die energie moeten we behouden, en daarom blijven de doelen die op korte termijn kunnen worden gerealiseerd ook heel belangrijk. Het ontwikkelen van de concrete doelen in deel 2 van het pact zal een uitdaging worden, daar ben ik realistisch over. Maar alle energie en het enthousiasme dat vanuit de stad komt om dit probleem aan te pakken, geeft veel vertrouwen.”