Foto: VKZ

Ruim 650 woningen voor studenten en expats: Breda City Campus stap dichterbij

BREDA - De ontwikkeling van de Breda City Campus is een stap dichterbij. Het college heeft de zienswijzen die waren ingediend ongegrond verklaard. Op het terrein waar nu voormalig Hotel Brabant en het CBR zijn gevestigd gaan ruim 650 shortstay en longstay wooneenheden worden gerealiseerd. 


In de plannen van ontwikkelaar VKZ wordt op het terrein aan de Heerbaan 4 ruimte geboden aan de nieuwe ‘Breda City Campus’. De ‘City Campus’ zal ruimte gaan bieden aan maximaal 671 shortstay- en longstayeenheden en maximaal 850 m2 kantoren ten behoeve van het CBR. De wooneenheden zullen gevestigd zijn in vijf torens variërend van 21 meter tot maximaal 48 meter. In het binnenterrein tussen de vijf hogere bouwvolumes komt een overdekte parkeervoorziening. De wooneenheden zijn gericht op expats, buitenlandse studenten en artsen in opleiding.

De plannen passen niet binnen het huidige bestemmingplan, maar wel binnen de gebiedsvisie die geldt voor het terrein aan de Heerbaan. Daarin wordt namelijk de ambitie benoemd om te komen tot ‘een aantrekkelijke, toonaangevende eyecatcher met een hoogwaardige uitstraling en verblijfskwaliteit.’ “Nieuwe voorzieningen binnen de planlocatie moeten complementair en ondersteunend zijn aan de overige deelgebied binnen de grenzen van de gebiedsvisie. Als voorbeeld zijn hierbij short- en longstayfaciliteiten benoemd”, aldus het college aan de gemeenteraad. Die ambitie sluit goed aan bij de plannen voor Breda City Campus, dus het college wil het bestemmingsplan aanpassen. 

Kantoren
Met het plan voor Breda City Campus komt flink wat kantoorruimte te vervallen. Er mag namelijk 75.000 m2 aan kantoorruimte worden gebouwd op het terrein, maar City Campus zal slechts bestaan uit 850 m2 voor het CBR. Breda kampt momenteel met veel leegstaande kantoren, dus kan de kantoorcapaciteit goed missen.