Afbeelding
Foto: Gemeente Breda

Bouw van 200 woningen en 50 zorgappartementen aan Bernard de Wildestraat stap dichterbij

Door: Redactie Algemeen

BREDA - De haalbaarheidsstudie naar de ontwikkeling van 180 tot 200 woningen en 50 zorgappartementen aan de Bernard de Wildestraat is positief afgerond. Het plan is ruimtelijk, programmatisch en financieel haalbaar, stelt het college. Op de locatie stonden eerder al vier flats met sociale huurappartementen, maar die werden in 2010 gesloopt vanwege nieuwbouwplannen. Destijds werden die nieuwbouwplannen echter uitgesteld vanwege de crisis.

WonenBreburg had tot 2010 vier flats met sociale huurwoningen staan aan de Bernard de Wildestraat. Die gingen tegen de vlakte ten behoeve van nieuwbouwplannen. Maar door de crisis werden die plannen uitgesteld. Er is tijdelijk een stadstuinbouwproject op de locatie geweest, maar op dit moment ligt de grond braak.

Op 21 oktober 2020 heeft WonenBreburg een initiatiefplan ingediend bij de gemeente voor een nieuw bouwproject op de locatie. In 2021 is het stedenbouwkundig plan tot stand gekomen en aan de hand van deze opzet is de haalbaarheidsstudie met diverse onderzoeken uitgevoerd. 

De locatie tussen de Bernard de Wildestraat, Willem de Bruynstraat, Tilman Suysstraat en de Cornelis Joosstraat is circa 14.000 m2, in een vlak van 200 bij 70 meter binnen het openbaar gebied. Het ontwerp voorziet in het doorzetten van de stedenbouwkundige opzet zoals langs de noordkant van de Cornelis Joosstraat: bouwblokken in een groene setting, waarbij wordt ingezet op echt bruikbare groene ruimten voor de buurt. Het plan bestaat uit zo’n 110 koop- en huurwoningen in de middeldure sector (50 procent van totale programma). 70-75 sociale huurappartementen (30 procent van totale programma) en 50 zorgeenheden (20 procent van totale programma). Daarnaast garandeert het bestuur van WonenBreburg in de aanbiedingsbrief dat bij de oplevering van de eerste woningen aan de Bernard de Wildestraat dat in Geeren dat 70-75 sociale huurwoningen zijn gecompenseerd, zodat er in absolute aantallen geen sociale huurwoningen bij komen. Dat is een belangrijke voorwaarde voor het plan, dit in verband met de leefbaarheid en de doorstroommogelijkheden in de wijk.

Het plan bestaat uit twee woonblokken met ieder twee gebouwen. Daartussen komt een openbaar toegankelijk park, dat door loopt tussen de twee woongebouwen links in het plangebied. De waardevolle bestaande bomen in het park zijn ook uitgangspunt geweest van de planvorming; hieromheen is het plan gemaakt.

Planning
Een aantal zaken wordt op dit moment nader onderzocht, met name op het gebied van geluid, ecologie en water. Tevens wordt de openbare ruimte ontworpen. Indien dit gereed is wordt de anterieure overeenkomst gesloten en kan het ontwerpbestemmingsplan in procedure worden gebracht. Dit zal nog in 2022 gebeuren. Indien er geen procedurele tegenslagen zijn kan in 2023 worden gestart met de bouw en zullen in 2025 de eerste woningen worden opgeleverd.