Foto: Shutterstock
Uitgelicht

Van statushouder tot spoedzoeker: Dit is hoe Breda het grote probleem op de woningmarkt wil oplossen

BREDA - Tijdelijke woningen inzetten om de problemen op de woningmarkt structureel op te lossen. Dat klinkt onlogisch, maar het is wel wat Breda gaat doen. Via nieuwe opvanglocaties, tussenvoorzieningen en honderden tijdelijke woningen wil Breda de doorstroom in de woningmarkt voor alle woningzoekenden op gang krijgen. Dus voor asielzoekers, statushouders en Oekraïners, maar ook voor spoedzoekers zoals studenten en mensen die recent gescheiden zijn. 


De uitdagingen op de woningmarkt zijn groot. “Iedereen kent wel iemand die lijdt onder de huidige woningmarkt”, stelt burgemeester Depla. Op de lange termijn ligt de oplossing voor die woningzoekenden in Breda al klaar, stellen Depla en wethouder Arjen van Drunen. Komende jaren worden er immers duizenden woningen gebouwd in Breda. Maar het probleem op de woningmarkt is er nú. En daarom is een structurele oplossing nodig om woningzoekenden van een tijdelijke woning te voorzien, in afwachting van de realisatie van de zo broodnodige nieuwe woningen.

Groepen
De woningzoekenden bestaan in Breda uit vier verschillende groepen. Breda heeft vanuit het Rijk een opdracht ontheemde Oekraïners, asielzoekers en statushouders een woning te bieden. En tegelijkertijd is er ook nog een vierde groep waar woningen voor gerealiseerd moeten worden, namelijk de vele spoedzoekers uit eigen stad die tevergeefs een woning zoeken. Zoals twintigers die nog thuis wonen, mensen die recent gescheiden zijn en studenten.

“We moeten een structurele oplossing gaan bieden aan alle woningzoekenden. Bijvoorbeeld voor de asielzoekers, die nu op mensonterende wijze leven omdat er een tekort is aan opvangplekken. Aan de mensen uit Oekraïne die de oorlog zijn ontvlucht. En aan statushouders die hier een nieuw bestaan moeten opbouwen”, stelt Depla. “En in de oplossing voor het woningtekort mogen de spoedzoekers zeker niet vergeten worden. Dat is cruciaal om te zorgen dat er draagvlak is. Want ik snap het heel goed als mensen boos worden, als ze het gevoel hebben dat andere mensen voorrang krijgen. Iemand die gescheiden is, moet een nieuwe woning kunnen krijgen. En studenten die hier willen studeren moeten een kamer kunnen vinden. Er moet voor iedereen een plek zijn.”

Tekst gaat verder onder de foto

Vrijwilligers helpen bij de opvanglocatie in de Koepel - BredaVandaag

Tijdelijke woningen
Er moeten dus op korte termijn veel nieuwe woonruimtes bijkomen in Breda. Breda gaat daarom minimaal één, en misschien twee opvanglocaties realiseren voor asielzoekers. Er gaan meer tussenvoorzieningen komen voor statushouders zoals het Koetshuis. De opvang voor mensen uit Oekraïne, particulier of op manieren zoals bij de Koepel, moet worden uitgebreid. En uiteindelijk gaan er meer dan zeshonderd tijdelijke prefab woningen gebouwd moeten worden voor statushouders en spoedzoekers. Het doel: De prop uit de woningmarkt halen en de doorstroom terugbrengen.

“Op die manier krijgt iedereen weer kans op een gezonde wooncarrière”, aldus Depla. En zo’n carrière gaat net zoals bij een baan stapsgewijs. “De kwaliteit van een woning voor een asielzoeker die wordt opgevangen, is niet hetzelfde als de kwaliteit van een woning waar een student, gescheiden moeder of statushouder misschien wel 5 jaar gaat wonen. Maar wat we gaan doen, is zorgen dat iedereen weer een passend dak boven zijn hoofd krijgt en stapsgewijs uitzicht krijgt op een steeds betere woning.”

Locaties
De grote vraag van het plan is uiteraard waar al die nieuwe woningen gaan komen. Want dat het huisvesten van asielzoekers of de bouw van tijdelijke woningen veel weerstand op kan leveren is een feit. “Deze locaties gaan verspreid over de gehele gemeente komen”, benadrukt wethouder van Drunen. “Het gaat alleen al bij de tijdelijke woningen misschien wel om vijf verschillende locaties. Na de zomer gaat meer bekend worden over welke locaties we op het oog hebben. Maar ik heb er vertrouwen in dat er echt begrip zal zijn, zoals dat er bijvoorbeeld ook is bij de huisvesting van asielzoekers aan de Oude Vest.”

Burgemeester Depla vult hem aan: “De druk op de woningmarkt is een probleem van ons allemaal, dus we moeten het samen oplossen. Wat we in Breda willen doen, is het probleem structureel aanpakken voor álle woningzoekenden. Door oog te hebben voor iedere woningzoekende, zorgen we voor draagvlak. En dat is bij deze ingewikkelde opgave enorm belangrijk.”