Greenhopper, het mobiele informatiecentrum
Greenhopper, het mobiele informatiecentrum Foto: Micha van den Oudenhoven

Breda steekt 8,5 miljoen euro in energiepakket: ‘Deze steun is nodig’

Door: Hanneke Marcelis Algemeen Uitgelicht

BREDA - Steeds meer Bredanaars komen in de problemen als gevolg van de stijgende energieprijzen. En dat geldt ook voor verenigingen, instellingen en bedrijven. Om hen zo snel mogelijk te helpen, gaat Breda 8,5 miljoen euro uitgeven aan een energiepakket. Dat pakket bestaat uit voorlichting, hulp bij verduurzamen en financiële ondersteuning. De maatregelen in het energiepakket richten zich op structurele oplossingen. 

“Veel mensen krijgen het deze winter moeilijk”, stelt wethouder Peter Bakker van Energietransitie en Duurzaamheid. “Voor sommige mensen stijgen de energiekosten fors. Soms worden ze zelfs vijf keer zo hoog. We voorzien als gemeente dat inwoners echt in de problemen gaan komen. Om dat te voorkomen presenteren we het energiepakket.” Met het pakket wil wethouder Bakker in één keer steun bieden aan zowel inwoners als instellingen, organisaties en verenigingen. 

“We horen als gemeente al veel geluiden van problemen die ontstaan door de energiecrisis. Bijvoorbeeld van culturele instellingen, voetbalverenigingen en buurthuizen. En via de woningcorporaties en energiemaatschappijen hebben we ook al vroeg signalen gekregen van betalingsproblemen bij inwoners. We moeten als gemeente de problemen zoveel mogelijk voor zijn, en nú steun bieden. Tegelijkertijd moeten we dit moment aangrijpen om de verduurzaming, die we als gemeente sowieso hoog op de prioriteitenlijst hebben staan, een impuls te geven.”

Inwoners
Breda heeft vanuit het Rijk al ruim 3 miljoen euro ontvangen voor de aanpak van energiearmoede, en Bredanaars kunnen rekenen op de landelijke energietoeslag. Vanuit het Energiepakket dat de gemeente nu presenteert wordt er 200.000 euro vrij gemaakt om de inzet van energiecoaches te stimuleren. “Voorlichting is enorm belangrijk. Er zijn nog heel veel Bredanaars die niet goed weten hoe ze hun energieverbruik op gemakkelijke wijze kunnen verlagen. Bijvoorbeeld via tochtstrips of door ledlampen te gebruiken.” Er wordt 800.000 euro vrijgemaakt voor de klusdienst. Die kan door inwoners worden ingeschakeld om energiebesparende maatregelen te installeren. Ook zal er 250.000 euro worden vrijgemaakt voor een noodfonds voor inwoners die zonder steun in de schulden terecht komen.

Wethouder Bakker benadrukt dat het noodfonds beperkt is. “We zetten eerst in op besparen en verduurzamen. Als dat niet toereikend is, kunnen sommigen met het energiepakket extra hulp krijgen. Het budget is beperkt, dus we zullen hierin wel keuzes moeten maken. Dat geldt voor inwoners, instellingen, verenigingen en bedrijven.”

Tekst gaat verder onder de foto


Wethouder Peter Bakker

Ondernemers
Ondernemers zullen binnenkort gebruik kunnen maken van de landelijk TEK-regeling: Tegemoetkoming Energiekosten. “Die wordt verwacht op 1 januari, maar er is nog veel discussie over in Den Haag. Om te voorkomen dat bedrijven in de tussentijd omvallen maken we 1.750.000 euro vrij voor overbruggingsleningen”, legt Bakker uit. Ook zit in het energiepakket 1.1 miljoen euro voor energieadvies en de installatie van kleine bespaarmaatregelen bij bedrijven. Het meldpunt voor bedrijven wordt uitgebreid, en er komt een noodfonds van 500.000 euro voor bedrijven in de vitale sector zoals zorg, voedsel en onderwijs.

Verenigingen en instellingen
Ook voor verenigingen en instellingen wordt er geld vrijgemaakt ter overbrugging, namelijk 500.000 euro. Want ook voor verenigingen en bedrijven wordt een steunregeling vanuit het Rijk verwacht. Breda maakt 1.250.000 euro vrij om een impuls te geven aan de verduurzaming van gemeentelijke panden. Er komt een noodfonds van 200.000 euro voor wijk- en buurtcentra die driegen afgesloten te worden van energie. “En de energiekosten voor verenigingen zullen uiteraard aan het einde van het jaar worden meegenomen in de subsidiegesprekken die wij jaarlijks voeren”, aldus de wethouder.

Maatwerk
Wethouder Bakker benadrukt dat het bieden van steun een proces is waar veel maatwerk bij komt kijken. “Het is belangrijk dat de inwoners, ondernemers, instellingen en verenigingen die geholpen worden door de gemeente, ook hun eigen verantwoordelijkheid nemen”, aldus de gemeente Breda. “Dus bijvoorbeeld de hulp aannemen van een energiecoach om energiebesparende maatregelen te nemen. Het doel is om uiteindelijk minder afhankelijk te worden van energie. Daar richten de maatregelen zich dus ook op.” Instellingen die verantwoordelijkheid nemen en ook een positieve impact hebben op anderen, zoals bijvoorbeeld een buurthuis waar mensen samenkomen die daardoor hun eigen woning niet hoeven te verwarmen, kunnen rekenen op extra steun.

Voor Breda is belang dat de verduurzaming en energietransitie zoveel mogelijk door blijft gaan. Ook voor inwoners, ondernemers, instellingen en verenigingen die niet in de financiële problemen zitten. “Voorkomen is immers beter dan genezen. De reguliere verduurzamingsmaatregelen moeten daarom doorgaan zoals we hebben afgesproken in de klimaatdoelstellingen.”

Vervolg
De gemeenteraad besluit over het energiepakket in december. De maatregelen gaan daarna zo snel mogelijk in. Het verschilt per maatregel wanneer dit is. In de tussentijd kunnen bewoners telefonisch of via www.breda.nl/hulp-bij-energiekosten bij de gemeente terecht met vragen. Ondernemers, instellingen en verenigingen die nu hulp nodig hebben komen via deze pagina bij het meldpunt terecht.