http://www.bredavandaag.nl/nieuws/economie/2010-09-29/woonruimtebemiddeling-breda-op-de-schop
http://www.bredavandaag.nl/nieuws/economie/2010-09-29/woonruimtebemiddeling-breda-op-de-schop

Woonruimtebemiddeling Breda op de schop

  Economie

BREDA – De drie wooncorporaties, Laurentius, Singelveste en WonenBreburg, gaan de manier van aanbieden van kamers en woningen flink onder handen nemen. Het Woonloket verdwijnt en maakt plaats voor ‘Klik voor wonen’.


Eind november moet het nieuwe systeem in gebruik worden genomen. De woningzoekende, die in dit nieuwe systeem volgens de corporaties centraler staat dan in het vorige, moet zo sneller een woonruimte kunnen vinden. Ook kan de gebruiker beter aangeven wat hij of zij voor woning of kamer wil.

Het systeem voorziet in meerdere opties om een woning te huren; het optiemodel, het aanbodmodel het lotingmodel en het direct te huurmodel. Met dat laatste model krijgt degene die het eerst op een huurwoning reageert de woning toegewezen, ongeacht de wachtlijst.

Die wachtlijst bestaat in het nieuwe systeem nog steeds en blijft onveranderd. Mensen die nu al op de wachtlijst staan, behouden hun wachttijd.

Het inschrijfgeld voor studenten komt te vervallen. Voor de reguliere woningzoekende blijft dit eenmalig 23 euro en jaarlijks 11,50 euro . Voor studenten komt er een nieuwe website Klik voor Kamers.