NHTV aan de Archimedesstraat.
NHTV aan de Archimedesstraat. Hinke Rutten

200 woningen op terrein Archimedesstraat

Economie nieuwbouw

BREDA - Bouwers NBU en Maas-Jacobs nemen het voormalige Euretco-terrein aan de Archimedesstraat over van AlleeWonen en Laurentius. De ontwikkelaars willen op deze plaats 200 woningen bouwen.

De corporaties verkopen de grond omdat het bouwen van 150 koopwoningen niet tot hun kerntaken behoort.

Het college bevestigt aan de bouwers dat de 200 woningen die voor deze plek in de woningvoorraad zijn gereserveerd beschikbaar blijven binnen de stedelijke woningbouwprogrammering. Plan is te gaan bouwen in 2020. Op deze plaats is nu nog de NHTV gevestigd. Die verhuist uit het voormalige Euretcopand als de campus aan de Msg Hopmanstraat gereed is.

Voor de bouw van de woningen op het ruim 3,4 hectare grote terrein moet het bestemmingsplan worden aangepast. In het collegebesluit over de toewijzing van de 200 woningen aan de locatie wordt gesteld dat dit nog niet betekent dat er ook al toestemming is verleend voor de bouw. Daarvoor moeten NBU en Maas-Jacobs de bestemmingsplanprocedure doorlopen.

In de koopovereenkomst is vastgelegd dat NBU en Maas-Jacobs 50 woningen te koop aanbieden aan Laurentius en AlleeWonen. Deze woningen zijn bestemd voor de sociale verhuur. In de koopovereenkomst heeft de gemeente ook bedongen dat NHTV langer mag blijven als bouw van de campus vertraging oplevert.

Daarnaast is vastgelegd dat de eigenaren samen met gemeente en de moskee kijken naar een oplossing voor het parkeren van moskeebezoekers. Die maken nu gebruik van het Euretco-terrein.