Logo bredavandaag.nl
Nico Koevoets

Aarzeling en enthousiasme over horecaplannen Asterdplas

  Economie

HAAGSE BEEMDEN – De mogelijke bouw van een horecagelegenheid aan de oever van de Asterdplas in de Haagse Beemden roept bij buren en omwonenden vragen op. Wijkbewoners uitten zorgen over mogelijke geluidsoverlast. De scouting ziet de plek voor een gewenst volleybalveld verdwijnen. Anderen toonden zich optimistischer tijdens de informatieavond: “We moeten blij zijn dat er iets gebeurt hier.”  


Horecaman Patrick van Asch, die afgelopen jaar de Texas Hoeve kocht,  zag de discussie al snel kantelen naar het scenario van een horecagelegenheid pal aan het water, terwijl het tweede plan iets soortgelijks biedt, maar dan op de plek van de Texas Hoeve.

In zijn inleiding vertelt hij over het waarom van dit plan. “Het verbaasde mij dat er zo weinig ontmoetingsplekken in de Haagse Beemden zijn. De grootste wijk van Breda notabene”, begon hij. De aanwezigen konden zich daarin wel vinden, maar de daaropvolgende presentatie sloot niet helemaal bij hetgeen wat zij daarbij voor oog hadden.

“Een ontmoetingsplek? Maar is het alleen een restaurant of komt er ook een kroeg?”, oppert een aanwezige. “Er komt geen kroeg, het moet een plek worden voor allerlei activiteiten. Bruiloften, feesten, enzovoort”, luidt z’n reactie.

Het beoogde bouwterrein aan het water, 1300 m², waarop het horecagebouw en parking moeten komen, wordt tijdens de presentatie met gemengde gevoelens ontvangen. Van Asch benadrukt dat hiermee de overlast van de lokale parkeerplaats wordt aangepakt, evenals het ganzenprobleem.  

Beachvolleybalveld
Met name vanuit de wijkraad van Haagse Beemden is er veel onenigheid over hoe een ontmoetingsplek er dan uit zou moeten zien. “Hoe heb je rekening gehouden met de wensen uit de wijk, zoals een beachvolleybalveld?”, vervolgt een vertegenwoordiger van de wijkraad.

“We zijn in gesprek met gemeente om hieraan een speeltuin toe te voegen, maar dat komt vanuit de gemeente. Ik ben niet verantwoordelijk voor de taken van de gemeente”, antwoordt Van Asch. “We zijn maatschappelijk verantwoord, maar we zijn ook een commerciële partij. Er staat iets tegenover, want niemand geeft een garantie dat het hier straks vol zit”, vervolgt hij even later.

Kees Hendriksen, namens de scouting, haakt aan: “Ons beoogde volleybalveld komt precies op de plek waar jouw plan komt.” Hij toonde zich sceptisch over de aanpak. “Qua recreatie is er wellicht niet zoveel, maar wil je nu horeca erbij inbrengen om het op gang te krijgen? Wij zien het hier volop leven, de mensen komen met eigen mandjes met eten aan. Het is niet het probleem dat het niet leeft hier, maar dat de Asterdplas niet onderhouden wordt”, beredeneert Hendriksen.

'Blij zijn'
Toch toonden ook buurtbewoners zich positief. “Dit is geen natuurgebied, maar dit is een recreatiegebied. Ooit moest er een camping komen hier, maar daar kwam niks van. We moeten blij zijn dat er iets gebeurt hier”, oppert een andere omwonende.

Een ander sluit zich daarbij aan: “Ik ben hier tien jaar geleden gaan wonen. Met vrienden wou ik eens eten hier, maar ik kon hier nergens terecht.” Van Asch kapitaliseert vervolgens met de vraag: “Hoeveel mensen hier gaan er in de avond wel eens uit eten?” Een tiental, zo’n kwart van de aanwezigen, steekt de hand op.

Uitzicht
De aanwezige bewoners vrezen een minder uitzicht zodra er zo’n horeca-chalet aan het water verschijnt. Evenals geluidsoverlast: “De noordwest wind neemt veel geluid mee, zoals destijds met de Pussy Lounge. Geeft dat geen problemen?” Waarop Van Asch antwoordt: “We moeten bij bouw rekening houden met geluidsoverlast, ik ben evenmin fan van Pussy Lounge.” De bezorgdheid lijkt hiermee niet weggenomen, want ‘bij het geringste geluid hoor je dat heel goed aan de overkant van het water’ verzucht een bewoonster.

Van Asch sluit de presentatie af met de het voorstel om alle goede ideeën en plannen samen te bespreken. Zolang zoiets niet binnen het takenpakket van de gemeente hoort, staat hij daar voor open.

 FOTOSERIESNIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief