Afbeelding

Doorstroming Bredase sociale huurwoningen stokt

Door: Hanneke Marcelis Economie

BREDA - De druk op de Bredase woningmarkt is hoog. Dat stelt Stichting Klik voor Wonen. De stichting is dé woonruimtebemiddelaar in West-Brabant voor vooral sociale huurwoningen. Zij zien dat het aantal nieuwe verhuringen een dalende trend vertoont. Dat betekent dat de doorstroming stokt en dat de zoektijd voor woningzoekenden oploopt.

In Breda werden in 2019 via Klik voor Wonen 1606 woningen verhuurd, 1572 bestaande woningen en 34 nieuwbouwwoningen. Dit zijn de aantallen exclusief Klik voor Kamers. "We zien in Breda dat het aantal verhuringen een dalende trend vertoont. Zittende huurders blijven langer in hun woning wonen. Hierdoor komen minder woningen beschikbaar, in 2019 wel 22% minder dan het jaar ervoor. De doorstroming stokt", vertelt Tonny van de Ven, bestuurder van Alwel, namens de Bredase corporaties Alwel, Laurentius en WonenBreburg. "Er is minder aanbod van woningen, maar er is wel meer vraag naar woningen."

Slagingskans op sociale huurwoning in Breda

Van de 1606 verhuringen in 2019 gingen de meeste verhuringen op volgorde van inschrijfduur (59%), gevolgd door rechtstreekse bemiddeling (23%) en loting (15%). Gemiddeld staan mensen 7,5 jaar ingeschreven bij Klik voor Wonen, voordat zij een sociale huurwoning krijgen. "Er is een verschil tussen inschrijftijd en zoektijd," vertelt Van de Ven. "We zien dat mensen zich inschrijven en punten sparen om tegen de tijd dat ze echt op zoek gaan naar een woning met een lange inschrijfduur te kunnen reageren. Gemiddeld zoeken mensen actief 2,2 jaar totdat zij een woning krijgen. Wat niet wegneemt dat de zoektijd in 2019 is opgelopen (in 2018 was dit nog 1,8 jaar)."

Om ook mensen die nog niet zo lang ingeschreven staan kans te laten maken op een sociale huurwoning, biedt Klik voor Wonen ongeveer de helft van de woningen in Breda aan via het lotingmodel. Bij het lotingmodel maakt inschrijfduur niet uit. "Het zijn vooral jonge woningzoekenden en woningzoekenden met een primair inkomen, die op woningen in het lotingmodel reageren. De inzet van het lotingmodel heeft dan ook een sterk drukkend effect op de gemiddelde inschrijf- en zoektijd van deze doelgroepen," licht Van de Ven toe. De inschrijftijd van woningzoekenden die via loting een woning vonden was gemiddeld 1,6 jaar en de zoektijd een jaar.

Huisvesten van bijzondere doelgroepen

Niet alle verhuringen vonden het afgelopen jaar op reguliere wijze plaats. Het huisvesten van bijzondere doelgroepen brengt namelijk andere verplichtingen met zich mee. Voor deze doelgroepen biedt Klik voor Wonen maatwerk. Bijvoorbeeld voor woningzoekenden uit de maatschappelijke opvang, woningzoekenden met een Wmo-indicatie of woningzoekenden met voorrang omdat zij een sloopwoning moeten verlaten. Ook de verhuringen aan statushouders in het kader van de gemeentelijke taakstelling vallen hieronder. In totaal gaat het om 23% van alle verhuringen.

Over Klik voor Wonen
Klik voor Wonen is de woonruimtebemiddelaar in West-Brabant. De volgende verhuurders zijn aangesloten bij Klik voor Wonen: Alwel, Avoord, Laurentius, Mooiland, Thuisvester, WonenBreburg, Woonkwartier en Woonvizier.