Foto: Ron Magielse

Wethouder Daan Quaars: 'Breda is een fijne stad om te wonen en dat moet zo blijven'

  Economie

BREDA - De WOZ-waarde is weer gestegen, ook in Breda. Er is een toename van 8,1 procent te zien. Starters kunnen moeite ervaren met de koop van hun eerste huis. ''De positie van de starters op de woningmarkt staat enorm onder druk en zal de komende jaren een aandachtspunt blijven in Breda'', vertelt wethouder Daan Quaars.


Zag u de stijging aankomen?

''De WOZ-waarde volgt de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen met een jaar vertraging. Deze vertraging komt doordat woningen voor de W.O.Z. in 2020 worden getaxeerd naar de waarde van 1 januari van het voorgaande jaar, dus 1 januari 2019.'' Legt Quaars uit. ''De huizenprijzen stijgen binnen het gehele land vanaf 2014, in lijn daarmee laat de WOZ-waarde na 2015 een stijging zien. Het is dan ook geen verrassing dat de WOZ-waarden van de woningen stijgen. 

Wat betekent dit voor de inwoners en vooral voor huizenkopers?

''De WOZ-waarde wordt in Breda gebruikt als basis voor het berekenen van de onroerend zaakbelasting. De Belastingdienst gebruikt de WOZ-waarde voor bijvoorbeeld de inkomstenbelasting, schenkbelasting en erfbelasting voor woningen. De Waterschappen gebruiken de WOZ-waarde voor de watersysteemheffing.De WOZ-waarde heeft ook invloed op de hypotheekrente. Naar mate de WOZ-waarde stijgt, neemt de kans op een lagere hypotheekrente bij bestaande hypotheken toe.''

Is het een grote stijging of valt dit relatief mee?

''In heel Nederland is de gemiddelde WOZ-waarde van woningen fors gestegen. Uit de gegevens van het CBS blijkt dat de gemiddelde WOZ-waarde in Nederland op 1 januari 2020 270.000 euro per woning bedroeg, 8,9 procent meer dan een jaar eerder. In het gehele land valt op dat de WOZ-waarden van woningen in stedelijke gebieden harder stijgen dan landelijk gemiddelde. In provincie Noord Brabant is de gemiddelde WOZ-waardestijging 7 procent, terwijl de stijging in de grote Brabantse steden boven de 8 procent lag'' In Eindhoven was dit 8,2 procent en in  Tilburg 8,7. ''De WOZ-ontwikkeling in Breda 8,1 procent is daarmee fors, maar vergelijkbaar met andere steden.''

Is er met zo'n stijging momenteel genoeg perspectief voor starters en starters van de toekomst?

''De positie van de starters op de woningmarkt staat enorm onder druk en zal de komende jaren een aandachtspunt blijven in Breda. Het College van B&W wil tot en met 2022 6.000 woningen realiseren, waaronder 1.200 sociale huurwoningen en 1.800 woningen voor huishoudens met een middeninkomen. Door het bouwen van voldoende, betaalbare woningen zal het perspectief van starters op de woningmarkt beter moeten worden.''

''Breda is een fijne stad om te wonen en wil dat ook blijven. Daarom investeren we in de kwaliteit van onze stad. Bouwen, bouwen, bouwen dus. We gaan voor 6.000 extra woningen, waarvan 1200 sociale woningen. Zo kunnen ook de volgende generaties fantastisch wonen in onze stad en dorpen en hebben ze een plek om nieuwe herinneringen te maken'', besluit wethouder Quaars.