Foto: Marijn van Dijke

Bredase ondernemer doet dringende oproep: ‘Minister Wiebes, los de problemen met SBI codes op!’

  Economie

BREDA - Voor corona Nederland bereikte, wisten veel ondernemers waarschijnlijk niet eens precies wat hun SBI code was. Maar inmiddels zijn de codes cruciaal: Ze bepalen of en hoeveel overheidssteun je krijgt. Ondernemers die de ‘verkeerde’ code hebben, zijn daar financieel enorm de dupe van. Bredanaar Marijn van Dijke is één van hen. Hij roept in een video minister Wiebes dringend op om dit probleem zo snel mogelijk op te lossen. 


Schrijf je je in bij de kamer van koophandel? Dan krijg je altijd een SBI code. SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling, en de code geeft aan wat de hoofd- en de nevenactiviteiten van een bedrijf zijn. Ondernemer Marijn van Dijke heeft met zijn bedrijf al jaren twee van die codes.

Van Dijke heeft namelijk een heel divers bedrijf. Met Bootje Varen regelt hij rondvaarten, botenverhuur, groepsuitjes en fungeert hij als boekingskantoor. Het eerste deel van die activiteiten valt onder zijn SBI code 93299: ‘overige recreatie’. Omdat het bedrijf ook een boekingskantoor is, is zijn tweede code 7990: ‘Informatieverstrekking op het gebied van toerisme en reserveringsbureaus’. Het is echter die laatste code die bij het bedrijf van Van Dijke bovenaan staat in het register van de Kamer van Koophandel. En dat zorgt nu voor grote problemen.

Vaste lasten
Waar veel ondernemers vroeger niet eens precies wisten welke SBI codes ze hadden, zijn de codes nu ineens cruciaal voor het toekennen van verschillende steunpakketten. Zo heeft de overheid per SBI code besloten hoeveel Toeslag Vaste Lasten (TVL) ze krijgen. Een boekingskantoor krijgt 4 procent. Niet zo gek, vindt Van Dijke zelf ook. “Een boekingskantoor is niet veel meer dan een kantoortjes met een computer en een printer”, stelt hij in zijn video. Recreatie kan rekenen op steun van 34 procent. Maar omdat Van Dijke wordt beoordeeld op zijn eerste SBI code loopt hij forse financiële steun mis. “Natuurlijk zijn we ook een boekingskantoor. Maar voor het grootste deel zijn wij een rondvaartbedrijf. We hebben zestien boten liggen. Daarop moet worden afgelost, die moeten worden onderhouden, daarvoor moeten we verzekering betalen.” Bovendien hoort het gehele terrein waar ook BAAI op staat er ook bij. “Het is iets heel anders dan het zijn van een boekingskantoor, met 4 procent TVL. Onze tweede SBI code die ook keurig al sinds 2016 op de lijst staat, dat is de code die ons past.”

Oproep
Van Dijke is al maanden bezig om de overheid te laten inzien dat hij beoordeeld moet worden op zijn tweede SBI code. Maar dat is tot nu toe niet gelukt. En zoals Van Dijke zijn er nog vele andere ondernemers de dupe van het systeem. Van Dijke maakte zijn video om aan het publiek te laten zien wat de situatie is rond de SBI codes, en om een een dringende oproep aan minister Wiebes te doen: “Los dit op. Want er gaan nog veel tranen vloeien omdat dit niet goed op orde is. Laat staan voor de starters die helemaal niks krijgen. Los het op!”

De video van Marijn, die hij opnam voor het aftreden van de minister: