Foto: BredaVandaag

Breda wil met rijkssubsidie van 26 miljoen euro woningen Hoge Vucht en Doornbos-Linie verbeteren

  Economie

BREDA - Breda wil meer dan 1.500 particuliere woningen in Hoge Vucht en Doornbos-Linie een kwaliteitsimpuls geven door ze gezonder en duurzamer te maken. Daarom vraagt de gemeente een subsidie van 26,2 miljoen aan bij het Rijk vanuit de Regeling Volkshuisvestingsfonds. 


De aanvraag maakt onderdeel uit van een jarenlange investering van de Gemeente Breda in de leefbaarheid van deze wijken. Bovendien is het een belangrijke eerste stap in het programma Verbeter Breda om de kwaliteit van woningen in kwetsbare gebieden te verbeteren en daarmee de tweedeling in de stad tegen te gaan. Hoge Vucht en Doornbos-Linie zijn één van de kwetsbare gebieden uit dit programma.

Als de aanvraag door het Rijk wordt toegekend, wil Breda bovenop de rijkssubsidie een bedrag van 11,3 miljoen investeren. Deze gemeentelijke investering is één van de voorwaarden van het Volkshuisvestingsfonds. De gemeenteraad zal hier nog een besluit over nemen.

Verduurzamen
Woningcorporaties zijn al langere tijd bezig om Bredase woningen te verduurzamen. Tegelijkertijd hebben mensen met een eigen woning in Hoge Vucht of Doornbos-Linie niet altijd het geld om zelf hun woning te verduurzamen terwijl dat vaak hard nodig is, stelt de gemeente Breda. Woningen in deze wijken kampen vaker met achterstallig onderhoud, slechte isolatie en ongezonde leefomstandigheden. “We vinden het belangrijk dat elke Bredanaar de kans heeft om in een gezond en duurzaam huis te wonen. Ongeacht in welke wijk je woont. Dat is niet alleen goed voor het klimaat, maar helpt ook om de kloof te dichten tussen Bredanaars die vooruitgaan en achterblijven”, aldus wethouder Paul de Beer.

“Met deze aanvraag willen we een belangrijke stap zetten om woningen in Hoge Vucht en Doornbos-Linie te verduurzamen. Zo geven we bewoners de mogelijkheid om hun wooncomfort te vergroten en de energierekening te verlagen. Vanzelfsprekend doen we dit samen met de bewoners uit deze wijken. Dat is immers het gedachtengoed van Verbeter Breda: een programma van, voor én door de stad”, aldus wethouder Greetje Bos.

Volkshuisvestingfonds
Het Volkshuisvestingsfonds is bedoeld om te investeren in de verbetering van woonkwaliteit, leefomgeving en verduurzaming in kwetsbare gebieden. In deze woongebieden staat de leefbaarheid onder druk. Gebieden waar de leefbaarheid het sterkst onder druk staat krijgen prioriteit. De kwetsbare gebieden in Breda zijn als – één van de 16 stedelijke vernieuwingsgebieden – benoemd als zo’n prioritair gebied. Het Rijk zal dat meenemen in de beoordeling van de aanvraag. Breda verwacht voor 19 augustus 2021 meer duidelijkheid van het Rijk over een eventuele toekenning van de subsidie

 
NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief