Foto: Ankie Nederlof

Breda krijgt miljoenen vanuit het Rijk voor ontwikkeling van woningen op en rondom Chasséveld

  Economie

BREDA - Breda krijgt vanuit het Rijk miljoenen om de ontwikkeling van woningen op en rondom het Chasséveld te versnellen. Breda deed een aanvraag van 25 miljoen euro, en daar heeft het Rijk positief op gereageerd.


De gemeente Breda heeft grote ambities voor het Chasséveld. Het grote parkeerterrein ligt op een belangrijke plek in de binnenstad, en kan met een andere inrichting ruimte bieden aan veel woningen. En daar is behoefte aan. 

Komende jaren stelt het kabinet in totaal 7,5 miljard euro beschikbaar voor de bouw van nieuwe woningen. Daarvan is 1,5 miljard euro bedoeld voor projecten die op de ‘korte termijn’, namelijk binnen 3 tot 5 jaar’, gebouwd kunnen worden. Breda heeft grote bouwambities, en heeft daarom een aanvraag gedaan van 25 miljoen euro ten behoeve van het ‘Chassékwartier’. Daarmee wordt het Chasséveld en diverse panden daaromheen bedoeld. “Het Rijk heeft hier positief op gereageerd en toegezegd een aanzienlijk deel van deze 25 euro miljoen te willen betalen, mits Breda voor 1 oktober de benodigde cofinanciering op orde heeft”, laat wethouder Daan Quaars weten.

Het ‘Chassékwartier’ kan grofweg worden gedefinieerd als het gebied op en rondom het Chasséveld, inclusief enkele van de omliggende gebouwen. In de Omgevingsvisie is dit gebied aangewezen als potentieel ontwikkelgebied. De planvorming moet nog starten, dus om wat voor woningbouw het zou gaan is nog niet bekend. Maar het gaat om een ‘substantiële woningbouwproductie’. Dan plan brengt wel uitdagingen met zich mee, waarvan parkeren er één is. Ook moet de bereikbaarheid van de stad op niveau blijven. Het planproces zal in de tweede helft van 2022 starten.